Powiat drawski ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

  • Napisane przez  SP
Fot. Adam Cygan, Archiwum DSI Fot. Adam Cygan, Archiwum DSI

Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

 
Treść ogłoszeń konkursowych  na realizację wyżej wymienionych zadań oraz wymagany druk oferty znajdują się:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl, w zakładce  organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert.
  2. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, pokój nr 216.
  3. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim –www.powiatdrawski.pl /aktualności.
pliki do pobrania:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać do 7 marca 2019 r.  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Starostwa).
 
Jednocześnie starostwo zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział  w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych wymienionych w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Zgłaszanie kandydatur w terminie do 25 lutego 2019 r.
  • listownie na adres Starostwa (Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Drawsku   Pomorskim, Pl. E.   Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie);
  • lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur do komisji konkursowych można uzyskać osobiście Wydziale Organizacyjnym (pokój 216) w Starostwie Powiatowym w  Drawsku Pomorskim oraz telefonicznie pod numerem telefonu 94 36 307 78.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto