Zarząd powiatu drawskiego analizował sprawę kolizji na ul Wałeckiej w Czaplinku

  • Napisane przez  SP
Zarząd powiatu drawskiego analizował sprawę kolizji na ul Wałeckiej w Czaplinku

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Jego kluczowym punktem była dyskusja nad ustaleniami Komisji ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na ul. Rzeźnickiej w Czaplinku.

Podjęcie działań związane jest z licznymi kolizjami na skrzyżowaniu ulic Rzeźnickiej i Wałeckiej. Zmiana organizacji ruchu na wskazanych ulicach jest uzasadniona ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Zmiana ta wiąże się z koniecznością opracowania stosownego projektu organizacji ruchu i przedstawienia dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do zatwierdzenia. W tym przypadku propozycje zmiany zatwierdzić muszą władze województwa, ponieważ ul. Wałecka jest w ich jurysdykcji. Zmiana dotyczyć ma fragmentu ulicy Rzeźnickiej - od skrzyżowania z ul. Wałecką, w kierunku Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Polegać ma na uczynieniu ul. Rzeźnickiej na tym odcinku jednokierunkową – wjazd ma być możliwy jedynie z ulicy Wałeckiej, z obu kierunków jazdy. Nie będzie można natomiast wjechać na ulicę Wałecką od strony CZOK-u.

Ponadto, Zarząd na swoim 211. posiedzeniu podjął dwie uchwały w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, uchwałę w sprawie umorzenia odsetek oraz uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi ZSP w Drawsku Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+.

Rozpatrywano szereg wniosków, w tym wniosek o zatwierdzenie listy stypendystów, wyrażenie zgody na dodatkowe zajęcia i indywidualne nauczanie, zwiększenie planu wydatków MOW oraz wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o podwyższenie standardu finansowego podziału części oświatowej subwencji oświatowej.

Przyjęto informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2017/2018, z działań w zakresie akcji „Bezpieczne wakacje 2018” oraz analizowano oświadczenia majątkowe.

Ponadto opiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: zmiany nazwy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej; wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy oraz rozpatrzenia skargi na Dyrektora PCPR.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto