Advertisement
AMAZON

Mieszkańcy Ostrowic też będą mogli się wypowiedzieć czy chcą być przyłączeni do Drawska

  • Napisał 
Mieszkańcy Ostrowic też będą mogli się wypowiedzieć czy chcą być przyłączeni do Drawska

W Drawsku Pomorskim trwają konsultacje dotyczące włączenia Ostrowic do Drawska Pomorskiego. Dlatego w piątek 8 września zadaliśmy pytanie Sekretarzowi gminy Ostrowice czy podobna procedura będzie przeprowadzona również w Ostrowicach
W poniedziałek na naszą skrzynkę wpłynęła odpowiedź z której wynikało, że 11 września Komisarz Rządowy Marek Kukie wydał zarządzenie (nr 34/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2017 r. ) w sprawie przeprowadzenia ogólnogminnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice.
Chwilę później na stronie urzędu pojawiło się informacja, w której wynika, że konsultacje rozpoczną się od 20 września i potrwają do 19 października.

Czytamy: w związku z pismem Pana Sebastiana Chwałka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia działań przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej mających na celu zniesienie gminy Ostrowice i włączenie jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie oraz konieczności przeprowadzenia wymaganych ustawowo konsultacji społecznych, Wójt Gminy Ostrowice podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnogminnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice.
Konsultacje będą przeprowadzone z mieszkańcami gminy Ostrowice w terminie od dnia 20 września 2017 r. do dnia 19 października 2017 r.
Ankieta konsultacyjna - załącznik do Zarządzenia nr 34/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2017 r. będzie dostępna od dnia 20 września 2017 r. w wersji edytowalnej na stronie gminy Ostrowice oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrowice, pokój nr 3.

Mieszkańcy Ostrowic też będą mogli się wypowiedzieć czy chcą być przyłączeni do Drawska
Powrót na górę

Moje konto

Więcej