Powiat Drawski kupił budynek banku

  • Napisane przez  Katarzyna Getka
Powiat Drawski kupił budynek banku

6 czerwca Zarząd Powiatu Drawskiego stał się właścicielem nowego budynku (dawnej siedziby banku PKO BP) przy ul. Józefa Piłsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 370/1 o powierzchni 0,1244 ha oraz działki gruntu nr 370/2 o powierzchni 0,0722 ha wraz z budynkiem posadowionym na działce gruntu nr 370/2. Czterokondygnacyjny budynek o pow. 1.124,34 m2 Powiat Drawski kupił od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za cenę 800 000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100) plus podatek Vat według obowiązujących przepisów.

Budynek jest doskonałym miejscem na przeniesienie do niego instytucji powiatowych, świadczących usługi dla mieszkańców (m.in. Wydziału Komunikacji, Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) obecnie rozproszonych  w różnych budynkach. Zakup nieruchomości, byłej siedziby PKO BP przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim pozwoli na skonsolidowanie w nim instytucji powiatowych i jednocześnie zwolni pomieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego przy. Pl. Elizy Orzeszkowej 3 , w których planowane jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych.

Fizyczne przejęcie budynku nastąpiło 12 czerwca 2019 r. po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto