Uczniowie szkolą się w Kołobrzegu. To efekt Kontraktu Samorządowego

  • Napisane przez  Justyna Kujawska - Słomska
Uczniowie szkolą się w Kołobrzegu. To efekt Kontraktu Samorządowego

Kolejna grupa uczniów zakończyła z powodzeniem staż w Kołobrzegu. Od 28.01.2019 r. do 20.02.2019 r. w ramach projektu Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.

Pięcioro uczniów ZSP w Czaplinku kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przebywało i szkoliło się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kołobrzegu, działającym przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak.

Opiekun grupy Pan Janusz Budzik wicedyrektor CKP w Kołobrzegu, bardzo chwalił uczniów/stażystów oraz gratulował Dyrektorowi ZSP w Czaplinku Robertowi Patrzyńskiemu zdolnej, kulturalnej i dobrze wykształconej młodzieży. Staż zakończony zostały testem teoretycznym oraz egzaminem praktycznym. Uczniowie otrzymali stosowne Certyfikaty z zadowalającą oceną.

Dodatkową gratyfikacją za udział w stażu było wynagrodzenie, a koszty związane z pobytem i dojazdem refundowane były z budżetu projektu realizowanego przez Powiat Drawski.

Już 4 marca 2019 r. następna, sześcioosobowa grupa wyjeżdża na staż w to samo miejsce. Kolejni uczniowie dostają szansę zdobycia praktyki w profesjonalnej i dobrze wyposażonej firmie gastronomicznej.

Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”  realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020,

Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto