Gdzie można legalnie wypić alkohol w gminie Złocieniec?

 • Napisał 
Gdzie można legalnie wypić alkohol w gminie Złocieniec?

Większość z nas wie, ze obowiązuje całkowity zakaz spożywania trunków w miejscach publicznych. Prawda?
Szczegółowe zasady w tym zakresie określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obowiązująca od 9 marca 2018 r. nowelizacja przedmiotowej ustawy wprowadziła kilka istotnych zmian, mających na celu ograniczenie coraz wyższego spożycia alkoholu w naszym kraju.

Właśnie ta regulacja wprowadza zakaz spożywania trunków w miejscach publicznych.

Na szczęście jest jeden zapis, który pozwala złagodzić ten zakaz:

Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić odstępstwo od zakazu w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

I tu mamy odpowiedź na pytanie gdzie można legalnie wypić alkohol w gminie Złocieniec?

28 czerwca 2018 roku uchwałą L/433/2018 Złocieniec wprowadził w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Złocieniec odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
Gdzie wolno?

W niżej określonych miejscach publicznych na terenie gminy Złocieniec wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez, na które organizator uzyskał zgodę:

1) sołectwo Bobrowo:

 • a) świetlica wiejska umiejscowiona pod adresem Bobrowo 14, dz. nr 16 obręb Bobrowo, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00015775/8;
 • b) nieruchomość na działce nr 4/98 obr. Bobrowo, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00030010/9;

2) sołectwo Cieszyno:

 • a) część nieruchomości na działce nr 490 i nr 492/2 obr. Cieszyno, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00030366/9 oznaczona na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały;
 • b) nieruchomość na działce nr 135/34 obr. Cieszyno, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00025414/3;

3) sołectwo Kosobudy: świetlica wiejska umiejscowiona pod adresem Kosobudy 21, dz. nr 239/1 obr. Kosobudy, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00030763/2;

4) sołectwo Rzęśnica: nieruchomość na działce nr 126/2 obr. Rzęśnica, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00008738/5 i nr 126/3 obr. Rzęśnica, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00008739/2;

5) sołectwo Stare Worowo: świetlica wiejska umiejscowiona pod adresem Stare Worowo 7, dz. nr 140 obr. Stare Worowo, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00022294/4 i nieruchomość na działce nr 140, obr. Stare Worowo, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00022294/4;

6) sołectwo Stawno: świetlica wiejska w Stawnie umiejscowiona pod adresem Stawno 23, dz. nr 75/1, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00017999/8;

7) sołectwo Warniłęg: nieruchomość na działce nr 305/1 i nr 306/1 obr. Warniłęg, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00019335/0;

8) miasto Złocieniec – nieruchomości na następujących działkach:

 • a) nr 16/11, obr. 0016, miasta Złocieniec;
 • b) nr 141/1 obr. 0015, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00029974/4;
 • c) nr 2 obr. 0002, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00031053/9;
 • d) nr 3 obr. 0002, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00032718/6;
 • e) nr 250/3 obr. 0002, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00027565/0;
 • f) nr 149 obr. 0011, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00031016/0;
 • g) nr 23/20 obr. 0011, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00025005/3;
 • h) część działki 281/7 obr. 0006, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00012164/1, oznaczona na załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały;
 • i) część działki nr 131/14 obr. 0015, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00029974/4, oznaczona na załączniku graficznym Nr 3 do niniejszej uchwały;
 • j) nr 44/13 obr. 0012, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00018377/9;
 • k) nr 45/21, obr. 0012, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00027257/8;
 • l) nr 286/1 obr. 0016, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D/00025337/9 i
 • m) nr 285/7 obr. 0016, dla której prowadzona jest KW Nr KO1D00007994/0.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto