Jak żegnano kaliskich maturzystów

  • Napisane przez  Maciej Rydzewski
Wychowawcy Wychowawcy

W piątkowe popołudnie 27 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyło się pożegnanie absolwentów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego. Była to wyjątkowa uroczystość ze względu na rekordową liczbę aż 119 tegorocznych maturzystów, dwa pierwsze roczniki abiturientów z klas dwujęzycznych, otwarcie wyremontowanej auli szkolnej, a także podpisanie umowy o współpracy między kaliskim Liceum a 16 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z Drawska Pomorskiego.

W uroczystości uczestniczyli absolwenci, ich rodzice, wychowawcy, nauczyciele oraz licznie przybyli zaproszeni goście. Organ prowadzący reprezentował Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, Radna Powiatu Drawskiego Halina Samek oraz Inżynier Powiatu Drawskiego Mirosław Szulist, władze Kalisza Pomorskiego Burmistrz Michał Hypki. Obecna była również Przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Błądek, w imieniu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu doktor Wojciech Musiał, właściciel firmy „Dachczar”, Cezary Gozdera i inżynier Stanisław Kacianowski, właściciel firmy „Falc – Bud”, remontującej aulę. W uroczystości wziął udział proboszcz kaliskiej Parafii, ksiądz Kazimierz Serafin, a także przedstawiciele wojska i służb mundurowych współpracujących ze szkołą na czele z dowódcą 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownikiem Arturem Prabuckim.

Uczestników pożegnania absolwentów powitał Dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski, który złożył na ręce Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego, pana Janusza Garbacza podziękowanie dla Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i władz powiatowych za wsparcie i umożliwienie remontu auli szkolnej, co jest wspaniałym prezentem na przypadające w czerwcu 70 – lecie kaliskiego Liceum. Podziękował także Inżynierowi Powiatu Drawskiego, panu Mirosławowi Szulistowi oraz inżynierowi Stanisławowi Kacianowskiemuza wzorowe wykonanie remontu. Była to też okazja do podziękowania panu Cezaremu Gozderze za pomoc finansową w remoncie auli oraz wielu zakupach podnoszących warunki kształcenia młodzieży. Następnie nastąpiło uroczyste oddanie auli szkolnej do użytku, przecięcie wstęgi przez Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego Janusza Garbacza, Burmistrza Kalisza Pomorskiego Michała Hypkiego, Inżyniera Powiatu Drawskiego Mirosław Szulista i Dyrektora kaliskiego Liceum Macieja Rydzewskiego. Aulę poświecił proboszcz kaliskiej Parafii Kazimierz Serafin.

W drugiej części uroczystości dowódca 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownik Artur Prabuckiwraz z dyrektorem ZSP w Kaliszu Pomorskim Maciejem Rydzewskim podpisali porozumienie o współpracy, będące podsumowaniem i zapowiedzą kontynuacji prowadzonych z powodzeniem wspólnych działań i inicjatyw takich jak np. szkoleniowe obozy uczniów klas wojskowych czy Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim.

Następnie nastąpiło pożegnanie ze sztandarem Szkoły przedstawicieli klas mundurowych. Dyrektor Maciej Rydzewski złożył też gratulacje z okazji 25-lecia pracy zawodowej nauczycielce matematyki Danucie Stempień.

Dyrektor szkoły skierował ciepłe słowa do maturzystów, życząc im powodzenia na maturze i w dorosłym życiu. Podziękował również wychowawcom i nauczycielom za pracę nad edukacją młodych ludzi. Pogratulował rodzicom sukcesu młodzieży i podziękował za współpracę ze szkołą, szczególnie pani Grażynie Błądek, Przewodniczącej Rady Rodziców. Zwrócił też uwagę, że stworzenie uczniom odpowiednich warunków do nauki i rozwoju jest zasługą organu prowadzącego, władz powiatu drawskiego ze Starostą Stanisławem Kuczyńskim na czele. Podziękował również za pomoc szkole Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego Michałowi Hypkiemu oraz za współpracę przedstawicielom wojska, służb mundurowych, szkół wyższych i innych instytucji współpracujących z kaliskim Liceum. Następnie głos zabrali – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, pan Janusz Garbacz, który przekazał młodzieży życzenia w imieniu własnym oraz Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, pan Michał Hypki, proboszcz Kazimierz Serafin oraz Radna Powiatowa, pani Halina Samek, która przekazała przedstawicielom uczniów i nauczycieli pamiątkowe anioły. Głos zabrała także Grażyna Błądek, Przewodnicząca Rady Rodziców.

Najważniejszym akordem uroczystości były wzruszające słowa wychowawców – Joanny Bonieckiej, Zbigniewa Jarząbka, Aleksandry Radeckiej, Marty Kaczmarek, Andrzeja Kowalewskiego i Krzysztofa Wójciaka, skierowane do absolwentów klas trzecich oraz wypowiedzi przedstawicieli uczniów i Samorządu Szkolnego. Dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele i goście dostali od tegorocznych maturzystów w dowód wdzięczności  kwiaty. Najlepsi uczniowie ze średnią powyżej 4,75 otrzymali nagrody książkowe, a najlepsza tegoroczna absolwentka Justyna Górecka ze średnią 5,28 nagrodę specjalną ufundowaną przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły średniej z rąk wychowawców, Dyrektora Szkoły, Radnej Powiatowej Haliny Samek oraz reprezentanta PWSZ w Wałczu doktora Wojciecha Musiała. Opiekunki Grupy Teatralnej „Klepsydra” Joanna Mączkowska oraz gazety szkolnej „Kontrast” Aleksandra Radecka, a także nauczycielka wychowania fizycznego Renata Effenberg – Nawrot pożegnały absolwentów ze swoich kół zainteresowań oraz reprezentantów szkoły w zawodach sportowych. Nauczyciel wychowania fizycznego Karol Kalina wręczył grupie maturzystów zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz samoobrony.

Uroczystość uświetniły piosenki w wykonaniu absolwentów z Grupy Teatralnej „Klepsydra” – Kamili Pomagalskiej i Adriana Kociuby. Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, Joannie Mączkowskiej za przygotowanie pożegnania absolwentów, a maturzystom życzył „połamania piór” na egzaminach.

Pożegnanie maturzystów było też okazją do wręczenia nagród zwycięzcom II Mistrzostw Szkoły w Układaniu Tangramów przez Dyrektora Macieja Rydzewskiego, Zastępcę Dyrektora Katarzynę Witek oraz Radną Powiatową Halinę Samek. Mistrzem szkoły został Kacper Woźniak z klasy 1b.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto