Intermarche Drawsko


O wytworni wód gazowanych, napoju Florida, i produkcji piwa w Kaliszu Pomorskim podczas zajęć reminiscencyjnych

  • Napisał 
O wytworni wód gazowanych, napoju Florida, i produkcji piwa w Kaliszu Pomorskim podczas zajęć reminiscencyjnych

14 marca w Dziennym Domu „Senior +” zostały przeprowadzone zajęcia reminiscencyjne, inspirowane artykułami prasowymi nt. wydarzeń w Kaliszu Pomorskim pochodzących z „Głosu Koszalińskiego” za lata 1972-1990 oraz fragmentami książek autorstwa Marcina Kuchty pt. „Początki polskości: wybrane wątki z historii powiatu drawskiego w latach 1945-1950” oraz „Dzieje polskiego Kalisza Pomorskiego w latach 1945-2010”.
Zajęcia poprowadziły bibliotekarki w oparciu o gromadzone i przechowywane zbiory regionalne. Odczytywane fragmenty były zachętą dla uczestników do wspomnień, przekazywanych nierzadko przez rodziców w przekazach słownych lub tych, poznanych z autopsji, i do refleksji nad minionym. Uczestniczki i uczestnicy zajęć wspominali, iż w latach czterdziestych dzielili z rodzicami jedną izbę, a w drugiej, sąsiedniej, zorganizowana była stajnia.

Wspominali także zabudowę Kalisza Pomorskiego i jego mieszkańców. Szczególnie Michała Widockiego i Aleksandra Petryka, wyjątkowych społeczników, zasłużonych i dla miasta, i dla kaliszan. Wspominali, w jaki sposób Koszalińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „Prefabet” wspomogło budowę dwóch bloków mieszkalnych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, a potem kaliskiej szkoły.

O wytworni wód gazowanych, napoju Florida, i produkcji piwa w Kaliszu Pomorskim podczas zajęć reminiscencyjnych

Ciekawe były wspomnienia anegdot. Jedna z nich dotyczyła działalności Wytwórni Wód Gazowanych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” produkującej dziennie ponad 12 tys. butelek napojów: wody mineralnej „Herbavitu”, oranżady, napoju „Florida” oraz ponad 3,5 tys. butelek piwa, korzystającej, zwłaszcza w czasach kryzysu, z kapsli z tzw. „odzysku”, zbieranych przez sklepy GS. Inne anegdoty, przytaczane podczas zajęć, dotyczyły obostrzeń podczas używania sznurka od snopowiązałek, menu serwowanego w Restauracji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kaliszu Pomorskim i in. Niektóre z anegdot wzbudzały niemałe zdziwienie i konsternację wśród uczestników, inne entuzjastyczną reakcję.

O wytworni wód gazowanych, napoju Florida, i produkcji piwa w Kaliszu Pomorskim podczas zajęć reminiscencyjnych

Zajęcia zakończono wspólnymi, integrującymi zabawami. Układano puzzle, których podstawą były fotografie obiektów peerelowskiego Kalisza oraz przeprowadzono zabawy z kolorowymi chustkami.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto