Remonty w drawskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  • Napisane przez  Starostwo Powiatowe
Remonty w drawskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

17 lipca Starosta Drawski Stanisław Kuczyński wraz z Etatowym Członkiem Zarządu Januszem Garbaczem wizytowali obiekty Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Warmińskiej 1 w Drawsku Pomorskim.
W towarzystwie Dyrektora PCKZiU Mirosława Piłatowskiego wizytatorzy oglądali efekty prac remontowych przeprowadzonych w budynku.

Remont polegał głównie na modernizacji łazienek. Zakupiono również szafki do szatni, głównie dla bezpieczeństwa i komfortu uczniów.
Podczas spotkania rozmawiano też o kolejnych możliwych przedsięwzięciach mających na celu podniesie standardu kształcenia oraz zadowolenia uczniów, rodziców i nauczycieli.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej