Modernizacja ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim. Wkrótce rozpocznie się remont ul. Modrzewiowej i Leśnej

  • Napisane przez  Inf. UM Kalisz Pomorski
Fot. UM Kalisz Pomorski Fot. UM Kalisz Pomorski

Trwa kolejny etap modernizacji ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Przemysłową. W najbliższych dniach rozpoczną się także roboty przy budowie drogi i kanalizacji deszczowej na ul. Modrzewiowej i Leśnej oraz przy przebudowie drogi ul. Św. Wojciecha  wraz z kanalizacją deszczową.

Jak wyjaśnia architekt Dawid Bejnarowicz, kierownik referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego w kaliskim UM, wszystkie te prace oprócz poprawy stanu ulic, mają na celu ich prawidłowe odwodnienie. Tak, by wody opadowe nie tylko nie zalewały przyległych posesji i ich piwnic, ale również nie zanieczyszczały naszych jezior i rzeki, gdyż będą wcześniej odpowiednio oczyszczone w piaskownikach i separatorach. W najbliższej przyszłości planuje się wykonanie podobnych robót także na ul. Mickiewicza i na osiedlu Na Skarpie.

Modernizacja ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim.

Prace na ul. Św. Wojciecha wykona firma „Domar” z Besiekierza.  Jezdnia otrzyma tu nową, asfaltową nawierzchnię a chodniki nową kostkę (materiał rozbiórkowy będzie wykorzystany przy remontach na terenie Gminy). To zadanie inwestycyjne obejmuje także ul. Sikorskiego na całej jej długości, część ul. Krzywoustego od ul. Rybackiej w kierunku jeziora Bobrowo Małe, ul. Kościuszki łącznie z remontem placu przy targowisku „Nasz Rynek” oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wojciecha.

Modernizacja ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim.

Drogę wraz z chodnikami i kanalizację deszczową na ul. Modrzewiowej wybuduje firma „Hydro-Bet” ze Złocieńca. Roboty kanalizacyjne obejmą ul. Modrzewiową, ul. Leśną i ul. Świerkową a roboty drogowe ul. Modrzewiową i Leśną. Mają one związek z modernizacją ul. Dworcowej, a dokładniej z koniecznością połączenia odwodnienia deszczowego na ostatnim jej odcinku z tą wykonywaną na Modrzewiowej . Przypomnijmy, iż inwestorem prac na ul. Dworcowej  jest Gmina wraz z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, który prowadzi  inwestycję. Zadanie to  w Kaliszu Pomorskim wykonuje  firma „Pol-Dróg” z Drawska Pomorskiego.

Modernizacja ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim.

Według  ustalonego zakresu robót, do końca tego roku powstanie kanalizacja deszczowa aż do torów przy ul. Kolejowej oraz  nowa nawierzchnia ul. Dworcowej i budowana wzdłuż niej ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem od skrzyżowania z ul. Przemysłową przynajmniej do zatoki przystanku autobusowego za sklepem „Leviatan”. Na ul. Dworcowej powstanie szereg  wysepek spowalniających ruch pojazdów a ścieżka rowerowa będzie miała pierwszeństwo nad ruchem samochodowym. Wzdłuż nowego odcinka ścieżki rowerowej  powstanie także chodnik, więc będzie on biegł od skrzyżowania z ul. Przemysłową po obu stronach ul. Dworcowej.

Modernizacja ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim.

Oprócz wymienionych powyżej prac, na kaliskich ulicach odbywają się remonty związane z bieżącym utrzymaniem, naprawach po ulewnych deszczach oraz związane z utrzymaniem zieleni miejskiej i poboczy drogowych.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej