Zakończenie roku szkolnego w kaliskim liceum - zdjęcia

  • Napisane przez  UM Kalisz Pomorski
Zakończenie roku szkolnego w kaliskim liceum - zdjęcia

Kaliskie Liceum ma wiele powodów do dumy. Głównymi z nich są rosnące szeregi Przyjaciół Szkoły, których nie zabrakło na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016, jaka odbyła się w piątek 24. czerwca 2016r. oraz bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów w nauce, ich różnorodna działalność i sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, wolontariacie, i współpracy ze środowiskiem lokalnym.

– Miarą naszych osiągnięć edukacyjnych są nagrody zdobywane przez uczniów w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach. Ważna jest także rozwijająca się współpraca Liceum ze środowiskiem lokalnym, czyli samorządami okolicznych gmin, a przede wszystkim samorządem powiatowym – stwierdził Dyrektor kaliskiego Liceum – pan Maciej Rydzewski. I podziękował nauczycielom – pasjonatom, realizującym te wspólne programy i projekty.

Do tych słów nawiązywali kolejni mówcy, w tym Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – pan  Janusz Garbacz, który podkreślił, że osiągnięcia kaliskiego Liceum są dostrzegane i doceniane. Podobnie, nie szczędząc wyrazów uznania dla Szkoły, wypowiedzieli się m. in.: Wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego – pan Tomasz Kołtun, Radna Powiatu Drawskiego – pani Halina Samek, czy Prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim – pani Zofia Gardzińska.

Najlepsi uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,74 otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Najwyższą średnią 5,13 uzyskała uczennica klasy 1d Justyna Górecka, która została wytypowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Kolejna czwórka najlepszych uczennic: Julia Majewska i Oktawia Gwiaździńska z klasy 1d, Martyna Serafin z klasy 2b i Klaudia Wydrzyńska z klasy 1f otrzymała stypendia Prezesa Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Pani Mirosława Kacperska wręczyła też zdobyte przez przygotowywanych przez siebie uczniów certyfikaty z języka niemieckiego na poziomie B1, B2, i po raz pierwszy na bardzo wysokim poziomie zaawansowania C1.

Doceniono również, specjalnymi podziękowaniami, uczniów udzielających się w szkolnej gazecie „Kontrast” (opiekun: pani Aleksandra Radecka) oraz w grupie teatralnej „Klepsydra” (opiekun: pani Joanna Mączkowska, która była też koordynatorem uroczystości), a także odnoszących sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.

Na koniec apelu podsumowano akcję „Pomagamy, bo kochamy” prowadzoną przez panią Aleksandrę Radecką i panią Annę Józiak. Miała ona na celu zbiórkę pieniędzy dla poważnie chorej uczennicy kaliskiego Liceum. W trwających przez kilka miesięcy różnorodnych inicjatywach z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział kaliscy licealiści, wiele instytucji i ludzi dobrej woli z Kalisza Pomorskiego, Recza i Powiatu Drawskiego. Koordynatorki akcji charytatywnej podziękowały im za serce i okazaną pomoc.

Zanim zaproszono gości na poczęstunek, a uczniowie rozeszli się do klas na rozdanie świadectw, zaśpiewał Adrian Kociuba z grupy teatralnej „Klepsydra”. Jego piosenka o potrzebie realizacji swoich marzeń i dążeniu do sukcesów podsumowała zakończony rok szkolny oraz była dobrym impulsem na rozpoczęcie wakacji.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej