Apel rodziców i fundacji o pomoc dla Zosi

  • Napisane przez  Paweł Okulewicz
Apel rodziców i fundacji o pomoc dla Zosi

Szanowni Państwo. Zwracamy się z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji naszej córki Zosi Okulewicz.

Zosia urodziła się 21.10.2006 roku z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Następstwem tych wad jest porażenie wiotkie kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, częściowy zanik nerwów wzrokowych, padaczka oraz problemy ortopedyczne, gastrologiczne i hormonalne. Zosia przeszła już pięć operacji, kilkadziesiąt hospitalizacji i wiele badań. W trakcie dnia przyjmuje wiele leków, wymaga okresowego cewnikowania pęcherza (co 3 godziny), aby zapobiec uszkodzeniu nerek.

Mimo tych wszystkich zabiegów Zosia jest dzieckiem pogodnym i radosnym. Jej mocnymi stronami jest dobrze rozwinięta komunikacja słowna, duża ciekawość, a także niezależność w zakresie poruszania się na wózku aktywnym. Rozwijanie jej dużego potencjału wymaga jednak od jej najbliższych znacznych nakładów finansowych. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia wymaga stałej kontroli u licznych specjalistów: neurologa, neurochirurga, chirurga, ortopedy, urologa, nefrologa, gastrologa, endokrynologa, okulisty, psychologa dziecięcego. Poradnie specjalistyczne i ośrodki rehabilitacyjne, do których uczęszcza dziewczynka znajdują się w Szczecinie i Poznaniu. Jednorazowy koszt wyjazdu do specjalisty to koszt rzędu 150 zł. Ponieważ Zosia jest w okresie intensywnego wzrostu, wymaga także częstych zmian sprzętu ortopedycznego, za pomocą którego się porusza oraz zapobiegającego postępowi zniekształceń narządu ruchu.

Aby utrzymać dobry stan zdrowia i prawidłowy rozwój psychoruchowy, Zosia wymaga pionizacji. Codzienna pionizacja zapewnia liczne korzyści dla zdrowia i rozwoju dziecka: zapobiega deformacjom kończyn i kręgosłupa oraz odwapnieniu kości, zapewnia prawidłowy odpływ moczu i pracę jelit, a także ma korzyści dla rozwoju psychospołecznego. Obecny pionizator, w którym Zosia stała i nauczyła się poruszać jest już za mały. Dziewczynka wymaga więc zakupu nowego sprzętu do pionizacji. Obecnie Zosia osiągnęła wiek i umiejętności, które pozwoliłyby jej korzystać z aparatów do chodu, które oprócz pionizacji zapewniłyby jej także możliwość chodu, w sposób najbardziej zbliżony do chodu fizjologicznego. Cena aparatów do chodu naprzemiennego to jednak koszt rzędu 30.900 zł.

Wydatki poświęcone na leczenie i rehabilitację córki znacznie przekraczają możliwości finansowe rodziców. Jednak dzięki Państwa pomocy będą mogli w dalszym ciągu rozwijać duży potencjał Zosi i zapewnić jej dobrą opiekę medyczną.

Z poważaniem,

Fundacja w imieniu Pawła i Małgorzaty Okulewicz

P.S. Więcej informacji na temat Zosi, jej codziennego zmagania się z niepełnosprawnością znajdziecie Państwo na stronie:

www.zosia-okulewicz.pl

Darowizny dla Zosi prosimy wpłacać na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH SA 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Z dopiskiem: 5991, Okulewicz Zofia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto