Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Zachodniopomorscy samorządowcy apelują do rządu RP: nie zostawiajcie nas samych z tymi problemami, potrzebujemy tej pomocy tak samo jak Polska Wschodnia

  • Napisane przez  WZP
Zachodniopomorscy samorządowcy apelują do rządu RP: nie zostawiajcie nas samych z tymi problemami, potrzebujemy tej pomocy tak samo jak Polska Wschodnia
A skala wyzwań jest duża. W województwie zachodniopomorskim, według rządowych opracowań, zagrożonych marginalizacją może być nawet 60 gmin. Na terenach wskazanych jako problemowe zamieszkuje prawie jedna czwarta mieszkańców regionu. Z tego względu marszałek Olgierd Geblewicz walczy o zapewnienie w przyszłej perspektywie dodatkowych środków unijnych dla obszarów zagrożonych wykluczeniem. Zabiega, by gminy z województwa miały takie same możliwości rozwoju co JST z Polski Wschodniej. Do apelu marszałka przyłączają się zachodniopomorscy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. Włodarzy wspierają parlamentarzyści. W piątek, 19 lutego 2021 r. w Karlinie podpisano wspólny apel do rządu RP.

O równym rozwoju regionu zdecydują przyszłe miesiące
W przyszłej perspektywie finansowej dla Pomorza Zachodniego wstępna alokacja ma wynieść 1,311 mld euro. To środki na rozwój gospodarki, w tym tworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy, projekty społeczne, ekologiczne, infrastrukturalne. Brakuje jednak wystarczających pieniędzy na dalszy rozwój obszarów zmarginalizowanych, w tym  obszarów popegeerowskich, które dostrzegają także krajowe dokumenty strategiczne z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 na czele.To miasta, miasteczka i wsie, gdzie kumulują się deficyty rozwojowe.
 
Środki, o które walczy Województwo Zachodniopomorskie, przy wsparciu samorządowców i parlamentarzystów, w nowej perspektywie finansowej miałyby pochodzić z niepodzielonej jeszcze między regiony kwoty 7 miliarda euro. Region zabiega o 800 mln euro.
 
– Chcemy ponad podziałami politycznymi, wspólnym głosem zabiegać  o ważne sprawy Pomorza Zachodniego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że region zmienił się dzięki Funduszom Europejskim. Wciąż jednak wielkim wyzwaniem jest zapewnienie równego rozwoju, tak żebyśmy mogli żyć godnie i z perspektywami dla nas i naszych dzieci. Wciąż nierozdzielona jest kwota 7 mld euro, dlatego zamierzamy przekonać rząd, by zainwestował dużą część z tych środków na Pomorzu Zachodnim. Chcemy przekonać rząd, że w wyniku transformacji ustrojowej, Pomorze Zachodnie ucierpiało nie mniej niż Polska Wschodnia. My jednak nie możemy liczyć na gigantyczne środki w ramach Programu Polski Wschodniej, choć mierzymy się z takimi samymi problemami. Apelujemy o dodatkowe 800 mln euro  –  tłumaczył w Karlinie  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Zachodniopomorscy samorządowcy apelują do rządu RP: nie zostawiajcie nas samych z tymi problemami, potrzebujemy tej pomocy tak samo jak Polska Wschodnia
Twarde dane pokazują skalę problemu
Pomorze Zachodnie jako region  mierzy się z ogromnymi wyzwaniami rozwojowymi. Zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem odsetka powierzchni gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i czwarte: pod względem odsetka gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i pod względem odsetka ludności w gminach zagrożonych marginalizacją. Przez długi czas problemem był także jeden z najwyższych w kraju wysoki  poziom bezrobocia. 
 
– Chcemy, aby z tego miejsca, z Karlina popłynął apel do rządu: nie zostawiajcie najbiedniejszych gmin samych sobie. Potrzebujemy dodatkowego wsparcia, nie mniejszego niż to kierowane do Polski Wschodniej. Chcemy kontynuować rozpoczęte  przez nas działania, ponieważ widzimy, że przynoszą efekty  – akcentował marszałek Olgierd Geblewicz.  
Marszałek przypomniał, że dopiero w ostatnich latach w województwie zachodniopomorskim na rozwój terenów zagrożonych wykluczeniem, zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Włączenia, zostało przeznaczone blisko 200 mln euro, głównie z Regionalnego  Programu Operacyjnego WZ. Pilotażowy program objął m.in. przedsięwzięcia nakierowane na rozwój gospodarczy, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy i uzbrajanie terenów inwestycyjnych, projekty infrastrukturalne (drogi, kolej), pilotażowy program transportu na życzenie, programy rewitalizacji oraz służące aktywizacji mieszkańców.
– Ostatnie lata to skok cywilizacyjny dla Pomorza Zachodniego. W nowej perspektywie unijnej musimy zrobić kolejny, duży krok w stronę Europy Zachodniej.  Musimy starać się, by jak najwięcej środków trafiło do regionu.  Te sprawy  nie mają politycznych barw. Chcemy wspólnie z samorządowcami i parlamentarzystami Ziemi Zachodniopomorskiej rozmawiać o potrzebach naszego regionu. Priorytetem dla nas jest równomierny rozwój Pomorza Zachodniego – tak natomiast w Karlinie  mówił Przewodniczący Zachodniopomorskiego  Zespołu Parlamentarnego Arkadiusz Marchewka.
Obszary zagrożone marginalizacją znajdują się w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia. Zgodnie z ostatnią aktualizacją (2020) obejmuje ona 74 gminy województwa o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego. SSW został opracowany na podstawie sześciu mierników: dostępności do usług publicznych, demografii, infrastruktury technicznej, problemów miejscowości popegeerowskich, potencjału gospodarczego i ubóstwa.
Dodatkowe fundusze  w nowej perspektywie mają pomóc w kontynuacji już podjętych – oraz co warto podkreślić dobrze ocenianych przez stronę rządową, jak i europejską – działań. Służyłyby one realizacji trzech celów:  aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, aktywizacji gospodarczej i aktywizacji infrastrukturalnej  (w tym poprawy dostępności komunikacyjnej).   – Nie wystarczą tylko projekty  miękkie, które oczywiście są ważne, ale musimy zainwestować spore środki w gospodarkę  i infrastrukturę transportową  –  przekonywał marszałek.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego do 1992 roku funkcjonowało ponad 200 państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w związku z prywatyzacją sektora państwowego rolnictwa w województwie na przełomie lat 1992-1993 ponad 26 300 osób utraciło pracę.
 
Z 3 powiatów w Polsce, w których gminy w 100% są gminami zagrożonymi trwałą marginalizacją dwie zlokalizowane są w województwie zachodniopomorskim. To pow. drawski i łobeski.

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej