Umowa między kontrahentami - na co zwrócić uwagę?

  • Napisane przez  Artykuł sponsorowany
Umowa między kontrahentami - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie jakiejkolwiek umowy bez jej przeczytania, nigdy nie jest dobrym pomysłem. Z umów wynikają prawa, ale też obowiązki dotyczące przedmiotu i podmiotu umowy. Jednak kilku, czy kilkunastrostronnicowe dokumenty mogą zniechęcić do czytania. Na co powinno się zwrócić uwagę w umowach, w tym wypadku B2B?

Co jest przedmiotem umowy?

Jedna z najistotniejszych części umowy. To tutaj powinno być precyzyjnie określone zadania i obowiązki, za które druga strona otrzyma wynagrodzenie, np. konsultacje, długość ich trwania, a także zakres. Warto w umowie również wskazać, co w sytuacji, w której zadania wykraczają poza przedmiot umowy.

Z kim podpisujesz umowę? Weryfikacja kontrahenta

Zanim podpiszesz umowę, powinieneś zweryfikować swojego kontrahenta i upewnić się, czy osoba reprezentująca dany podmiot (np. spółkę z o.o.), ma do tego prawa. Dane dotyczące kontrahentów i osób upoważnionych - reprezentujących znajdziesz w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Czas trwania umowy - określony czy nieokreślony?

Wydawać by się mogło, że podpisanie umowy na czas określony daje Ci pewność, że kontrahent będzie wywiązywał się z zapisów umowy w sposób, jaki sobie życzysz. Może dojść jednak do sytuacji, w której owszem, wykonuje swoją pracę, ale ta nie przynosi oczekiwanych przez Ciebie rezultatów. Jeśli zapisy w umowie nie są precyzyjne, możesz mieć problem z wypowiedzeniem takiej umowy przed jej zakończeniem. Z drugiej strony w umowie na czas nieokreślony powinny znaleźć się zapisy dotyczące okresu wypowiedzenia, np. 1-miesięcznego.

Wysokość wynagrodzenia i termin płatności

W umowie powinny być również jasno określone takie elementy, jak wysokość wynagrodzenia i termin płatności. Dobrze, jeśli zawrzesz w niej również sposób przesyłania rachunków czy faktur (np. mailowo).

Wypowiedzenie i jego forma

Punkt związany z czasem trwania umowy, ale precyzyjniej z formą wypowiedzenia jej. W umowie powinno być jasno określone, w jaki sposób powinno zostać dostarczone wypowiedzenie umowy (listownie lub mailowo) oraz kiedy wypowiedzenie może nastąpić. To część umowy, która również wymaga precyzyjnych zapisów, które określą sytuacje, w których wypowiedzenie jest możliwe.

Im precyzyjniej określone zostaną kluczowe zapisy w umowie, tym łatwiej w sytuacjach spornych będzie można dochodzić swoich praw drogą polubowną lub sądową. Warto więc przed podpisaniem, skorzystać z pomocy prawnika, który zweryfikuje poprawność takiego dokumentu. Często jest tak, że dana firma wykonuje powtarzalną czynność dla różnych podmiotów - wtedy wystarczy szablon umowy, który potem będzie można samodzielnie edytować.


Umowy między kontrahentami skonsultujesz np.: https://kancelaria-pertek.pl/nasze-uslugi/obsluga-przedsiebiorstw/.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto