Kolejne zadania publiczne zlecone stowarzyszeniom w powiecie drawskim

 • Napisane przez  DSI
Romana Kowalewicz Romana Kowalewicz

30 lipca w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, kolejne 8 organizacji pozarządowych z naszego powiatu podpisało umowy i otrzymało finansowanie bądź dofinansowanie w trybie pozakonkursowym z budżetu powiatu drawskiego, na zaplanowane działania organizacji.

Umowy podpisywali Stanisław Cybula Starosta Drawski i Waldemar Włodarczyk Etatowy Członek Zarządu oraz uprawnieni przedstawiciele organizacji pozarządowych tj:
 1. Uczniowskim Klubem Sportowym  „Traper” ze  Złocieńca na zadanie pn. „Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego i promocja Powiatu Drawskiego poprzez sport”.
 2. Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „Familia” z Drawska Pomorskiego na zadania pn. „Jestem świadomym rodzicem” i na drugie zadania   „Razem przeciwko przemocy”  
 3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem”  ze  Złocieńca na zadanie pn. „Moje życie jest w moich rękach” 
 4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” z Czaplinka na zadanie pn.  „Rehabilitacja, masaż osób niepełnosprawnych ”  
 5. Stowarzyszeniem Przyjaciół Drawska „Meander” z Drawska Pomorskiego na zadanie pn.  „ Sztukateria. VIII Festiwal Sztuk Alternatywnych”. 
 6. Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Powiatu Drawskiego, ze  Złocieńca na zadanie pn. „Bezpieczeństwo wodne w Powiecie Drawskim. 
 7. Stowarzyszenie KLUB AKTYWNY  w Drawsku Pomorskim na zadanie pn. „FLAMENCO-taniec świata w Powiecie Drawskim”
 8. Stowarzyszeniem  To Tu – Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku na zadanie pn. : „Trening i popularyzacja idei wolontariatu. Imieniny Ulicy Studziennej”.

Dodatkowe informacje

 • Przeczytaj jeszcze:
  Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto