Złocieniec: Podsumowanie dotychczasowych działań w związku pandemią koronowirusa COVID-19

 • Napisane przez  Krzysztof Zacharzewski
Złocieniec: Podsumowanie dotychczasowych działań w związku pandemią koronowirusa COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce zarażeniem wirusem typu SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, w oparciu o przepisy oraz zalecenia rządowe i sanitarne, podjąłem decyzje dotyczące działań  minimalizujących zagrożenie zarażenia się w naszej gminie.  

Informuję; że wg stanu na dzień 13.03 br., na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2019 r., poz. 374), Wojewoda Zachodniopomorski polecił czasowo:

 • od 12 do 25 marca zawiesić w całym regionie działalność: placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora i środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej;
 • od 16 do 25 marca zawiesić funkcjonowanie żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni. Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy, ale nie będzie od nich wymagane, by przychodzili do szkoły;
 • odwołać lub zawiesić organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki,
 • podjęcie współpracy Policji i jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek organizacyjnych działających w zakresie pomocy społecznej, na rzecz wsparcia najbardziej potrzebujących osób tj. w szczególności osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz innych osób objętych ryzykiem zarażenia się.

W trosce o naszych Mieszkańców również wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności:

 • do odwołania zostają zamknięte gminne obiekty sportowe – hale sportowe, boiska;
 • wydarzenia i zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowym organizowane przez Złocieniecki Ośrodek Kultury zostają odwołane lub przełożone w czasie;
 • rekomendowano nieudostępnianie świetlic wiejskich w sołectwach na spotkania mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki;
 • od 13.03 br. w Urzędzie Miejskim prowadzony jest w ramach zarządzania kryzysowego stały dyżur wyznaczonych pracowników, którego celem jest utrzymanie kontaktu i łączność z organami władzy i instytucjami, umożliwiające natychmiastowe podejmowanie działań;
 • od 16.03 br. ograniczona będzie bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim – wydzielono punkt obsługi interesantów na rzecz ich kontaktu telefonicznego i internetowego;
 •   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został zobowiązany do podjęcia działania w celu oceny sytuacji osób, objętych kwarantanną, pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, a także do  działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu, wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką;
 • rekomenduje się pomoc sąsiedzką i rodzinną na rzecz ochrony osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Niewskazane jest, by w tym czasie dziećmi opiekowały się osoby starcze np. dziadkowie;
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ograniczył bezpośrednią obsługę interesantów w ośrodku, na rzecz ich kontaktu telefonicznego i internetowego ze służbami;
 • zaleca się ograniczanie aktywności w miejscach o dużych skupiskach ludzi, zachowaniu higieny, częstym myciu rąk, szczególnie po przebywaniu w miejscach publicznych, dezynfekcji powierzchni metalowych drewnianych  np. klamki, przyciski do windy, balustrady barierki, wózki sklepowe. Wskazane jest nosić własne płyny lub chusteczki dezynfekujące czy rękawiczki gumowe;
 • rekomenduje się pracodawcom zastosowanie pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe do wdrożenia;
 • rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem (60 dni w roku +14 dni dodatkowych);
 • zasadnym jest zrezygnowanie z wydarzeń kulturalnych, spotkań organizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców prywatnych, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i instytucje, które nie są imprezami o charakterze masowym, ale jednak skupiającymi większe grupy ludzi w jednym miejscu.

Szanowni Państwo, ważne jest, by w tych i kolejnych kilkunastu dniach zachować spokój i rozwagę. Przypominamy, żeby, w miarę możliwości te dni, a może nawet tygodnie spędzić w domu w tak dużej mierze, jak jest to tylko możliwe. Zrezygnujmy ze spotkań towarzyskich, wzajemnych odwiedzin i wizyt czy uczestnictwa w większych zgromadzeniach. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.

Prosimy też o nie uleganie presji niesprawdzonych informacji dotyczących sytuacji na terenie gminy czy powiecie. Spokój i rozwaga może w znaczny spokój ułatwić Nam funkcjonowanie w tym trudnym czasie. Zaufanie i dostosowywanie do zaleceń Państwu przekazywanych, ułatwi przejście okresu zagrożenia bez niepotrzebnego zamieszania oraz utrudniania prac służb, których zadaniem jest dbanie o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

Ze swojej strony deklaruję pełną transparentność w informowaniu społeczności lokalne o aktualnej sytuacji w gminie i w powiecie oraz do organizowania wszelkich możliwych działań na rzecz ochrony zdrowia i życia naszych Mieszkańców

Dodatkowe informacje

 • Przeczytaj jeszcze:
  Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto