Szkoła w Świerczynie: Likwidacja czy nowa formuła ?

  • Napisane przez  UG
FOT> ZS FOT> ZS

Trudny temat przed władzami Wierzchowa. 10 lutego w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo, w którym udział wzięli Wójt Gminy Wierzchowo, Skarbnik i Sekretarz gminy oraz zaproszeni dyrektorzy szkół z terenu gminy Wierzchowo. Posiedzenie zwołano w celu przedstawienia zamiaru dotyczącego utworzenia na bazie Zespołu Szkół w Świerczynie placówki oświatowej, która działałaby w ramach Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie.

Spotkanie miało charakter intencyjny w celu omówienia i przedyskutowania przyszłości szkoły w Świerczynie, nie jej likwidacji a nadaniu jej nowego wymiaru stworzenia placówki z dużo większymi możliwościami.

Aktualny stan

 

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA

klasy

2 -latki

3 -latki

4 -latki

5 - latki

6 - latki

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

V klasa

VI klasa

VII klasa

VIII klasa

liczba

 

1

 

3

 

6

 

4

 

5

 

12

 

5

 

9

 

0

 

11

 

13

 

8

 

9

Na spotkanie oprócz zaproszonych dyrektorów przybyli członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Świerczynie wraz z obsługą oraz rodzice. Na zaproszenie Wójta w spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Drawski – Mariusz Nagórski i Dyrektor ZPET – Krystian Ignacak. Wicestarosta i dyrektor przedłożyli zgromadzonym ofertę utworzenia w Świerczynie placówki oświatowo – terapeutycznej.

Szkoła w Świerczynie: Likwidacja czy nowa formuła ?

Radny Józef Janicki zawnioskował o utworzenie, jeżeli będzie taka możliwość prawna, szkoły integracyjnej w Świerczynie. W odpowiedzi uzyskał informację, że istnieje taka możliwość organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży. Zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole, kształcą się uczniowie z Gminy Wierzchowo. Podobnie będzie po przejściu uczniów ze świerczyńskiej szkoły do ZPET w Bobrowie.

Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę na przedstawioną ofertę utworzenia szkoły integracyjnej. W tym celu odbędą się spotkania informacyjne dla pozostałych rodziców w miejscowościach należących do obwodu Zespołu Szkół w Świerczynie.

Podjęte przez Gminę działania podyktowane są sytuacją demograficzną w Zespole Szkół w Świerczynie. Poniżej zestawienie liczby dzieci w poszczególnych klasach i przedszkolu:

 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto