O rozwiązywaniu problemów na spotkaniu u Burmistrza Drawska Pomorskiego

  • Napisane przez  UM
O rozwiązywaniu problemów na spotkaniu u Burmistrza Drawska Pomorskiego

21 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego. Burmistrz Drawska Pomorskiego powołał do zespołu pracowników pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i przedstawiciela urzędu miejskiego. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Celem działania zespołu jest diagnozowanie problemów przemocy w rodzinach, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy i inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc. Zespół monitoruje również sytuację rodzin dotkniętych przemocą. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto