Nie wszystko co znajdziesz jest bezpieczne. Informacja saperów ze złocienieckiej jednostki

  • Napisane przez  Radosław Dominowski.
Radosław Dominowski. Radosław Dominowski.

Patrole Rozminowania nr 4  i 5  stacjonujące w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów przeznaczone są do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w rejonach odpowiedzialności  położonych na terenie 13 powiatów o powierzchni przeszło 20 tyś km2 obejmujących granice województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Nasze Patrole mają obowiązek zrealizować swoje zgłoszenia najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń pilnych, a więc takich, które dotyczą wykrycia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych tam, gdzie występuje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, mienia dużej wartości, środowiska naturalnego i zabytków realizują swoje zgłoszenia w przeciągu 24 godzin.

Nie wszystko co znajdziesz jest bezpieczne. Informacja saperów ze złocienieckiej jednostki

W ramach zajęć profilaktycznych,  realizują szkolenia w zakresie profilaktyki z młodzieżą szkolną, podczas których młodzież dowiaduje się, jak postępować w przypadku znalezienia przedmiotów niebezpiecznych czy przedmiotów niewiadomego pochodzenia, mogących stanowić zagrożenia związane z niewypałami i niewybuchami.

Nie wszystko co znajdziesz jest bezpieczne. Informacja saperów ze złocienieckiej jednostki

PAMIĘTAJ !!!

Materiał wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe!!!!

Nie wszystko co znajdziesz jest bezpieczne. Informacja saperów ze złocienieckiej jednostki

Niewybuchy i niewypały są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie lub ich przemieszczanie grozić może kalectwem lub śmiercią. Jeżeli ktoś zauważy taki przedmiot powinien natychmiast powiadomić  Policję, Straż miejską, Straż Pożarną lub organa administracji państwowej i terenowej.

 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto