Na zarządzie powiatu 10 maja

  • Napisane przez  SP
Na zarządzie powiatu 10 maja

Na dzisiejszym (10 maja) posiedzeniu Zarządu Powiatu podjęto dwie uchwały dotyczące wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Pierwszy z przetargów dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Drugi natomiast dostawy wyposażenia pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, realizowanego w ramach Kontraktu Samorządowego.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Smak Powiatu Drawskiego”, organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego oraz przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

Opiniowano również projekty uchwał, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego. Podpisano umowę na wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych oraz przyjęto informację zbiorową na temat działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na obszarze powiatu drawskiego.

Ponadto rozpatrywano złożoną w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządową, dwa wnioski Stowarzyszeń o zmianę harmonogramu realizacji zadania publicznego oraz wniosek o przystąpienie do współorganizacji z gminą Wierzchowo przedsięwzięcia pn. „Święto Wody”.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto