Advertisement
AMAZON

Wojewoda rozmawiał z mieszkańcami Ostrowic o ich gminie.

  • Napisane przez  za komunikatem ZUW
Fot. ZUW Fot. ZUW

Przyszłość gminy Ostrowice była tematem rozmów wojewody zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego z mieszkańcami Ostrowic, a także Drawska Pomorskiego. Na spotkaniach w obu gminach wojewoda przedstawił 3 warianty działań, które można podjąć wobec zadłużonych na 42,5 mln zł Ostrowic.

Mieszkańcy Drawska Pomorskiego szykujcie się 

  • Pierwszy wariant zakłada zniesienie jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina Ostrowice i włączenie jej do Drawska Pomorskiego. W takim wypadku gmina Drawsko przejęła by infrastrukturę gminy Ostrowice, a także jej długi. Urząd Gminy w Ostrowicach stanie się filią drawskiego ratusza, bez zmian funkcjonować będą szkoły, zakłady opieki zdrowotnej i placówka Poczty Polskiej.
  • Drugi wariant przewiduje podział terytorium gminy Ostrowice pomiędzy gminy ościenne. Przy takim rozwiązaniu cały dług Ostrowic przechodzi do każdej z ościennych gmin. To wierzyciele będą decydowali o tym, czy ściągnąć cały dług z jednej gminy, dwóch, czy ze wszystkich.
  • Trzeci wariant, to pozostawienie gminy Ostrowice w jej dotychczasowym kształcie. Oznacza to, że gmina przy wpływach z podatków w wysokości 3,7 mln zł będzie musiała nie tylko spłacić olbrzymie zadłużenie, ale również znaleźć środki na bieżące funkcjonowanie, co przy rygorystycznym programie naprawczym może okazać się niemożliwe.

Wojewoda Krzysztof Kozłowski podkreślił, że bez względu na wybór jednego z trzech wariantów, potrzebne będzie stworzenie programu naprawczego i pomocowego, który przy udziale państwa pomoże w spłacie długów gminy.
Mieszkańcy Ostrowic zdecydują w konsultacjach, który wariant zapewni im nie tylko bieżące funkcjonowanie gminnych świetlic, szkół, remonty dróg, ale także rozwój i inwestycje w gminną infrastrukturę.
- Bardzo Państwa proszę o dogłębne przemyślenie sytuacji i rzeczową dyskusję - z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Kwestia dalszego funkcjonowania gminy Ostrowice będzie realizowana zgodnie z wolą mieszkańców – zaznaczył podsumowując dyskusję wojewoda Krzysztof Kozłowski.
Na spotkaniu z mieszkańcami Drawska wojewoda Kozłowski przekonywał, że ewentualne przejęcie gminy Ostrowice i jej długu nie odbije się niekorzystnie na budżecie i zadaniach realizowanych przez ich gminę.
Decyzja w sprawie przyszłości gminy Ostrowice będzie podjęta do końca tego roku.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej