Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki – konferencja naukowa

  • Napisane przez  Eryk Krasucki
Fot. Marcin Łukasz Fot. Marcin Łukasz

22 czerwca w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim odbyła się konferencja naukowa pn. „Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Odsłona druga”. Była to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2010 roku. Pretekstem do zorganizowania sympozjum stała się 720. rocznica nadania praw miejskich Drawsku Pomorskiemu.
Organizatorami konferencji byli Burmistrz Drawska Pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim.
W części powitalnej przybyłych gości i prelegentów powitali Burmistrz Zbigniew Ptak oraz Eryk Krasucki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska „Meander”. Następnie zaprezentowano film dokumentalny pn. „Drawsko dawniej i dziś” autorstwa Magdaleny Mejger-Krasuckiej i Eryka Krasuckiego, łączący w sobie obrazy archiwalne z początku lat 70. XX wieku i ich odpowiedniki z maja 2014 roku.


W konferencji udział wzięło dziewięciu prelegentów z różnych ośrodków akademickich i naukowych. Przygotowali oni referaty poświęcone wybranym tematom z dziejów Drawska Pomorskiego i jego okolic, od czasów średniowiecznych po lata 50. XX wieku. Michał Gierke, doktorant w Uniwersytecie Szczecińskim i pracownik Książnicy Pomorskiej, przypatrywał się w swym wystąpieniu lokacji i wczesnemu rozwojowi Drawska Pomorskiego, porównując je z tym, co działo się w innych obszarach Nowej Marchii. Prof. dr hab. Edward Rymar z Uniwersytetu Szczecińskiego, dobrze znany lokalnej społeczności z uwagi na kilka wygłoszonych tu już wykładów, próbował rozwikłać zagadkę rezydencji i własności dominialnej w Drawsku Pomorskim. Paweł Malec z Żywego Muzeum Piernika w Toruniu zaprezentował z kolei temat dotyczący drawskich fortyfikacji, tworząc niezwykle ciekawy, panoramiczny obraz obejmujący ich budowę, kolejne metamorfozy, kłopoty z utrzymaniem, w końcu ich rozbiórkę. Tomasz Choroba z Muzeum w Koszalinie przybliżył zebranym Wielki Jubileusz, jakim było 600-lecie miasta Dramburg, odtwarzając skrupulatnie poszczególne składowe ceremonii. Doktor Kacper Pencarski z Akademii Pomorskiej w Słupsku i Archiwum Państwowego w Koszalinie omówił główne problemy gospodarcze, z jakimi w tej sferze borykało się Drawsko Pomorskie w międzywojniu.
Tematykę powojenną otworzyło wystąpienie doktora Eryka Krasuckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytut Pamięci Narodowej, w którym podjął się on zbadania fenomenu organizacji podziemnej działającej w latach 1945–1947 w Złocieńcu. Było to studium przypadku, łączące rzeczowe omówienie źródeł z refleksją odnoszącą się do współczesności. Katarzyna Lisiecka, pracownik szczecineckiego oddziału Archiwum Państwowego w Koszalinie, zreferowała temat poświęcony codzienności powojennych osadników w powiecie drawskim, szukając w niej najciekawszych, godnych utrwalenia zjawisk. Lokalne życie religijne na szerszym tle przedstawiła z kolei doktor Marta Cichocka z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, szczególnie podkreślając rolę kościoła katolickiego w „oswajaniu” nowo zasiedlanych ziem. Część referatową konferencji zwieńczyło wystąpienie doktora Pawła Migdalskiego z tej samej placówki badawczej, w którym podjął się on próby odtworzenia powojennych losów drawskiego muzeum regionalnego, a zważywszy na to, że ono w tym okresie nie istniało, mieliśmy w tym przypadku do czynienia z czymś na kształt historii fantomowej.
Konferencja zakończyła się prezentacją tomu studiów i szkiców zatytułowanych „Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieku. Odsłona druga”, który zredagował Eryk Krasucki. Obok rozszerzonych wersji zaprezentowanych na konferencji referatów, znalazły się w nim jeszcze cztery inne watki. Historyk Marcin Bogusz z Uniwersytetu Warszawskiego zajął się w swym tekście analizą symboliki bocznych portali drawskiego kościoła farnego. Doktor habilitowana Ewa Syska, specjalistka od sfragistyki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, omówiła drawskie pieczęcie średniowieczne. Doktor habilitowany Paweł Gut, pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie, ,,wziął na warsztat” regulaminy ratuszowe Drawska Pomorskiego, ukazując na jak solidnych podstawach osadzony został pruski etos urzędnika. Eryk Krasucki zamieścił w książce również tekst poświęcony drawskiemu monumentowi ku czci Armii Czerwonej, wokół którego narosło w ostatnich latach niemało kontrowersji.
W najbliższych dniach książka będzie dostępna do kupienia w biurze drawskiej informacji turystycznej przy ul. Kolejowej 1.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej