Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Zdewastowana ulica w Olesznie. Kierowcy jeżdżą po chodniku

Oleszno to miejscowość kojarzona z jednostką wojskową, położona na obrzeżach poligonu drawskiego. W Olesznie mieści się Komenda Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych siedziba 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz siedziba Żandarmerii Wojskowej.
Mieszka tam również kilkaset osób. Drogą, która biegnie przez Oleszno każdego dnia przejeżdżają zarówno pracownicy wojska, jak i ludność cywilna. Drogą poruszają się również żołnierze państw sojuszniczych, którzy biorą udział w spotkaniach na terenie jednostki. Od kilku miesięcy niestety wszyscy mają problem z przejechaniem przez Oleszno. Fragment głównej drogi (ul. Główna) biegnącej przez Oleszno wygląda jak teren poligonu, na którym prowadzono działania militarne. Chodzi oczywiście o wyrwy w drodze. Sytuacja jest na tyle trudna, że kierowcy mają problem z przejechaniem tym odcinkiem drogi.
Aby ominąć dziurawy odcinek drogi kierowcy jednym manewrem zmuszeni do popełnienia dwóch wykroczeń ruchu drogowego tj. zgodnie z art. 86 par. 1 kw. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym niż kolizja oraz art. 97 kw. jazda wzdłuż chodnika pojazdem silnikowym.

Czyja droga ?

Jadąc z Drawska Pomorskiego w kierunku Oleszna, kierowcy poruszają się drogą należącą do Powiatu Drawskiego, która jest w dobrym stanie technicznym, nie posiada wyrw i znaczących dziur w asfalcie.
Od mostu, który znajduje się na początku miejscowości Oleszno droga należy już do Agencji Mienia Wojskowego – niestety ten obszar jest już w gorszym stanie technicznym, liczne ubytki w asfalcie, koleiny i nierówności. A w centralnym punkcie Oleszna przed budynkiem Żandarmerii Wojskowej wyrwy, które uniemożliwiają normalny przejazd.\

Wojsko prosiło o pomoc

Zarówno Dowódca Garnizonu jak i Komendant Żandarmerii Wojskowej wystosowali do Agencji Mienia Wojskowego pisma z prośbą o remont zniszczonego odcinka drogi. Pisma zostały wysłane w lutym i marcu br.

Agencja odpowiedziała

Na prośby wojska AMW pod koniec marca odpowiedziała – poinformowała, że zadanie to zostało ujęte w planie dodatkowych zamówień.

Zapytanie do właściciela drogi

Kilka dni temu zadaliśmy pytanie właścicielowi drogi – Agencji Mienia Wojskowego o stan techniczny drogi i brak naprawy ubytków.
Jak poinformowała nas Pani Małgorzata Weber rzecznik prasowy AMW - od 2007 roku AMW prowadzi z Gminą Drawsko korespondencję dotyczącą przejęcia nieruchomości drogowych położonych na terenie Oleszna. W tej sprawie odbywały się również spotkania z burmistrzem (2008, 2011, 2013). Gmina konsekwentnie odmawia przejęcia dróg warunkując podjęcie ewentualnych rozmów wykonaniem przez Agencję kompleksowego remontu nawierzchni ulic: Głównej, Leśnej i Polnej.
AMW ma w swoim zasobie w Olesznie jeden budynek 7-lokalowy (ul. Polna 8) oraz jeden lokal na ul. Parkowej 14, stąd oczekiwania Agencji dotyczące przejęcia tej drogi przez Gminę Drawsko Pomorskie. W najbliższym czasie ponowione zostaną kolejne pisma do Gminy w tej sprawie. Agencja podjęła decyzję o wykonaniu miejscowej naprawy uszkodzeń w asfalcie. W AMW przyjęto uproszczoną procedurę wyłonienia wykonawcy robót poprzez wystosowanie zaproszenia do złożenia oferty do 6 wykonawców, którzy mają możliwości techniczne do wykonywania tego rodzaju prac. Do AMW wpłynęły trzy oferty. Przygotowano już wniosek do zamówień publicznych, po jego akceptacji przez Biuro Prezesa, w ciągu miesiąca AMW planuje przeprowadzić miejscową naprawę uszkodzeń w asfaltowej nawierzchni. Co istotne, z informacji, które ma Oddział Regionalny AMW w Szczecinie wynika, że Gmina Drawsko planuje na tej działce drogowej inwestycję polegającą na wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej - dlatego wykonanie remontu całej nawierzchni wraz z ciągiem pieszym bez względu na to kto jest właścicielem - nie jest uzasadnione. Deklarowany przez gminę termin rozpoczęcia tej inwestycji minął w ubiegłym roku.

Stanowisko gminy Drawsko Pomorskie w sprawie przejęcia

Burmistrz Drawska Pomorskiego wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami AMW – od wielu lat prowadzone są rozmowy dotyczące przejęcia drogi w Olesznie. Z uzyskanych informacji wynika, że stanowisko gminy w tej sprawie od dawana jest niezmienne. Gmina nie może przejąć drogi, która jest w tak złym stanie technicznym. Chodzi zarówno o ul. Główną, jak i ulice poboczne między blokami. Takie stanowisko jest prezentowane podczas rozmów i spotkań z AMW. Według drawskich urzędników AMW chcąc oddać drogę powinna ją najpierw naprawić w całości. Gmina przejmując drogę bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie jej utrzymania i bezpieczeństwa na drodze. W przypadku drogi w takim stanie technicznym mogą pojawić się zdarzenia powodujące uszczerbek na zdrowiu pieszych jak i kierowców. Może to skutkować wystąpieniami poszkodowanych z roszczeniami o odszkodowanie. Przejęcie drogi w takim stanie technicznym spowodowałoby konieczność niezwłocznego wykonania przez gminę całościowej przebudowy drogi, co wpłynęłoby na zatrzymanie innych inwestycji na terenie gminy.

Gmina: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie wpływa na remont drogi

Według przekazanych przez gminę informacji nadal planowana jest budowa do i w miejscowości Oleszno sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nastąpi to z chwilą, gdy gmina będzie posiadała odpowiednie środki finansowe lub gdy pojawią się możliwości finansowania przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych. Realizacja inwestycji nie wpływa na stan techniczny drogi. Większa część planowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej biegnie poza jezdnią. Ponadto, jak zaznaczają drawscy urzędnicy – budując sieć wodociągową i kanalizacyjną, gmina zobowiązana jest do przywrócenia terenu (w tym również dróg) do stanu zastanego przed rozpoczęciem inwestycji. Jeśli AMW położyłby nową nawierzchnię jezdni, gmina po wybudowaniu przedmiotowej sieci odtworzy ten fragment.

Gmina przejmuje sukcesywnie mienie AMW

Warto zaznaczyć że gmina współpracuje z AMW w zakresie przekazania infrastruktury. Do tej pory gmina przejęła słupy oświetleniowe na terenie Oleszna i sieć sanitarną i wodociągową.

Od redakcji:

Mieszkańcom, kierowcom i pracownikom wojska pozostaje tylko czekać, aż AMW wywiąże się z powyższych słów i przywróci właściwy stan techniczny drogi.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej