W Drawsku Pomorskim powstaje klasa dla artystów

  • Napisane przez  Inf. Star. Powiatowe
Fot. ZSP Drawsko Fot. ZSP Drawsko

Świetna wiadomość dla uzdolnionych artystycznie gimnazjalistów z całego regionu, którzy szukają swojego miejsca. Klasa humanistyczno-artystyczna powstaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Na chętnych czeka także internat i stypendia.

- Program tej klasy skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych – mówi Dyrektor szkoły Lidia Borzymowska. - Przedmioty rozszerzone, to j. polski, historia i geografia.

Najciekawsze jednak są zajęcia dla osób kreatywnych, które będą mogły realizować się praktycznie w każdej dyscyplinie sztuki. W ramach edukacji artystycznej realizowany będzie program: edukacji teatralnej i edukacji filmowej. Absolwenci tego profilu przygotowywani zostaną do egzaminu maturalnego z zakresu rozszerzonego z języka polskiego, historii i geografii oraz studiów na kierunkach humanistycznych, takich jak prawo, administracja, historia, politologia, filologia polska i wiele innych.

Zajęcia w ramach tej klasy będą uwzględniały współpracę z instytucjami kulturalnymi, organizowanie widowisk słowno-muzycznych, udział w szkoleniach i warsztatach tematycznych, inscenizację utworów literackich, pracę w ramach kółka filmowego, wyjazdy do teatrów, oper i filharmonii. 

W ten sposób uczniowie zostaną przygotowani do świadomego, krytycznego odbioru różnych tekstów kultury dawnej i współczesnej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w zajęciach z rysunku oraz uczestniczyć w zajęciach koła fotograficznego.

Ukończenie klasy artystycznej daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych uniwersytetów, wydziałach społecznych, lingwistycznych, artystycznych.

Swoje humanistyczne zainteresowania uczniowie mogą rozwijać, biorąc udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, Turnieju Debat Oxfordzkich oraz uczestnicząc w zajęciach koła historycznego, teatralnego i w dyskusyjnym klubie filmowym Gadające głowy."

Po więcej informacji należy zwrócić się do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto