Uroczyste spotkanie z jubileuszem

  • Napisane przez  Inf. Star. Powiatowe
Uroczyste spotkanie z jubileuszem

24 listopada pracownicy jednostek pomocy społecznej z całego powiatu drawskiego oraz zaproszeni goście spotkali się w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i 25 – lecia Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

Uroczystość otworzył Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. Okolicznościową prelekcję wygłosiła Alicja Krycka - Sumińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Podkreśliła w niej znaczenie nowoczesnych metod pracy oraz współpracy partnerskiej pozwalających zminimalizować konsekwencje rozwarstwienia społecznego, zjawisk wykluczenia i marginalizacji.

Następnie Starosta Drawski oraz Członek Zarządu Janusz Garbacz wspólnie z Wicewojewodą Zachodniopomorskim Ryszardem Mićko oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Anną Mieczkowską wręczyli podziękowania i dyplomy za pracę, na ręce wszystkich kierowników i dyrektorów jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Drawskiego. Podziękowania za zaangażowanie i kreatywność  otrzymała także Magda Madalińska, Koordynator projektu „Schematom Stop”.

Druga część spotkania rozpoczęła się prezentacją przedstawiającą historię Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Starosta wspólnie z Dyrektor Eleonorą Winiarską uhonorowali pracowników DPS w Darskowie posiadających 25-letni staż pracy, wręczając im pamiątkowe grawertony. Do życzeń dołączyli również burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy, kierownicy jednostek pomocy społecznej i przedstawiciele innych organizacji i instytucji, w tym spoza powiatu drawskiego.

Uroczystość uświetniona była występami artystycznymi przygotowanymi przez pracowników i uczestników DPS w Darskowie oraz Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno Kulturalnego w Drawsku Pomorskim.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto