Zakończono prace ratunkowe przy kościele w Mielenku Drawskim

Fot. Zbigniew Kocur, Daniel Puchalski, Adam Cygan Fot. Zbigniew Kocur, Daniel Puchalski, Adam Cygan

W dniu 24 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych polegających na remoncie ratunkowym wieży kościoła p.w. MB Królowej Polski w Mielenku Drawskim. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gminy Drawsko Pomorskie, inwestora oraz wykonawcy.  Stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z wydanymi pozwoleniami oraz sztuką budowlaną. 

W ciągu pięciu miesięcy wykonawca robót – Firma Usługowo-Budowlana Piotr Kmieć ze Stawna –  przeprowadził skomplikowane pod względem technologicznym prace remontowo-konserwatorskie, w których zakres wchodziło m.in. wykonanie fundamentów pod ścianami i posadzki z gliny, renowacja, konserwacja ścian wieży i stolarki oraz  jej pokrycie wieży gontem. Najbardziej spektakularny moment miał miejsce w sobotę 21 listopada, kiedy to ważący 16,5 tony hełm przy pomocy dźwigu  został posadowiony na konstrukcji wieży.

Pochodzący z 1662 roku kościół w Mielenku Drawskim zaliczany jest do najcenniejszych obiektów architektury szachulcowej na Pomorzu Zachodnim.  Ocalenie go przed zniszczeniem jest priorytetowym zadaniem zarówno Parafii p.w. Św. Pawła Apostoła jak i gminy Drawsko Pomorskie. 

Wykonanie zadania było możliwe dzięki finansowemu wsparciu wielu instytucji, które przyznały dotacje na realizację zadania: gminie Drawsko Pomorskie (102 tys. zł), Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100 tys. zł), Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego (60 tys. zł) oraz powiatowi drawskiemu (18 tys. zł). W październiku złożono wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu ratowania kościoła w Mielenku Drawskim, którym jest remont zabytkowej nawy.

Dodatkowe informacje

  • Film:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto