Gmina Drawsko Pomorskie i powiat drawski otrzymają 7,3 mln. zł. na wspólną inwestycję

  • Napisane przez  DSI
Fot. Adam Cygan. Drawsko Pomorskie Fot. Adam Cygan. Drawsko Pomorskie

Z 490,5 mln. zł. na inwestycje w województwie zachodniopomorskim do powiatu drawskiego przekazanych zostanie prawie 7,3 mln. zł. Wnioskujące samorządy – powiat drawski i drawski ratusz przeznaczą ten zastrzyk środków na wspólny projekt.

2 grudnia zapadła decyzja o wyborze oferty na przebudowę drogi powiatowej z Drawska Pomorskiego o Gudowa wraz z budową ścieżki rowerowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożonych zostało aż sześć ofert. Najlepszą okazała się oferta drawskiej firmy POL-DRÓG Drawsko Pomorskie. Otrzymała ona 100 punktów, z czego 60 to kryterium ceny a 40 udzielona gwarancja. Oferta firmy opiewa na kwotę 10 912 604,44 zł.

Dzisiaj ogłoszona została lista rankingowa wniosków samorządów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wśród zwycięskich środków są dwa z powiatu złożone przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim i Starostwo Powiatowe.

Drawsko Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z odcinek Drawsko Pom (0+560,00) - Gudowo (4+780) wraz z budową ścieżki rowerowej.

  • Kwota dofinansowania: 3 600 000,00

Powiat Drawski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) - 4+780 (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej.

  • Kwota dofinansowania: 3 674 691,53

Przypomnijmy, że wcześniej Wicewojewoda Zachodniopomorski podpisał 23 października umowy na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 790 775 otrzyma Powiat Drawski.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej