Czaplinek wyróżniony za współpracę z NGO

  • Napisane przez  WZP
Fot. WZP Fot. WZP
Tylko efektywna współpraca na linii samorząd – organizacje pozarządowe jest podstawą do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminach, powiatach, regionach. Wiedzą o tym najlepiej tegoroczni laureaci konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”. W swoich kategoriach zwyciężyli: Gmina Miasto Szczecin, Gmina Pyrzyce oraz Gmina Stepnica. Wyróżniono Powiat Koszaliński i Gminę Czaplinek.
 
Uroczyste podsumowanie ósmej już edycji konkursu, który promuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, odbyło się w poniedziałek, 21 września 2020 r. w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Do Szczecina przyjechali przedstawiciele zwycięskich samorządów, obecne były władze województwa reprezentowane przez marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Olgierda Kustosza, komisja konkursowa. 
 
– Ten konkurs jest dla nas jak drogowskaz, ponieważ wskazuje oczekiwane kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi. A te, jak dobrze wiemy, są dla samorządów niezastąpionym partnerem. Z tego względu konsekwentnie pokazujemy i promujemy najlepsze praktyki współdziałania zachodniopomorskich samorządów z NGO’ sami. To dobra lekcja dla nas wszystkich. Efektywna współpraca na linii samorząd - organizacje pozarządowe to podstawa rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminach, powiatach, regionach – ocenia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Przedmiotem konkursowej oceny była współpraca prowadzona przez zachodniopomorskie jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zgłoszenie do konkursu mogło być dokonane zarówno z inicjatywy JST, jak i organizacji pozarządowej.
 
– Samorząd, który zwycięży w konkursie otrzyma statuetkę wykonaną przez prof. Jerzego Lipczyńskiego oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych– dodaje Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.
JST były oceniane w trzech grupach jednostek: Powiaty i miasta na prawach powiatu, Gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców, Gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.

W kategorii Powiat i miasto na prawach powiatu zwyciężyła już po raz drugi Gmina Miasto Szczecin, która wykazała różnorodność form współpracy zarówno finansowej, jak i niefinansowej. Komisja konkursowa doceniła wiele działań mogących służyć jako przykład dobrych praktyk: poczynając od konsultacji, poprzez inicjatywę lokalną czy uruchomienie konkursu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W tej kategorii wyróżnienie otrzymał Powiat Koszaliński.

W kategorii Gmina licząca powyżej 15 tysięcy mieszkańców zwyciężyła Gmina Pyrzyce. Warto tez podkreślić, że zaszczytny tytuł i statuetka do samorządu wędrują  już po raz trzeci w historii konkursu. Doceniono, że samorząd z sukcesem rozwija współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na szczególną uwagę zasługuje wspieranie zadań w sferze oświatowej realizowanej  przez stowarzyszenia i fundacje. W gminie funkcjonuje też system stypendiów sportowych i artystycznych.
Czaplinek wyróżniony za współpracę z NGO
 
Natomiast w kategorii Gmina licząca poniżej 15 tysięcy mieszkańców zwyciężyła Gmina Stepnica. Komisja konkursowa doceniła liczne formy współpracy pozafinansowej z organizacjami, w tym dbałość  o infrastrukturę służącą organizacjom i społeczności lokalnej. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Gminie Czaplinek.
 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto