1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

 • Napisane przez  Paweł Górzyński, Jan Kalinowski
1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim został powołany w 1964 r. przez grupę miłośników turystyki wśród których byli między innymi Eugeniusz Reutt, Robert Markowski, Czesław Żukowski, Stanisław Łabonarski i Andrzej Pabian.  Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 23.11.1964r. w Starostwie Powiatowym.  Powstanie nowego oddziału zatwierdził  w dniu 04.12.1964r. Zarząd Główny PTTK.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Pierwszą siedzibą Oddziału była Szkoła Podstawowa przy placu Elizy Orzeszkowej w Drawsku Pomorskim. Na pierwszego Prezesa Oddziału został wybrany  Eugeniusz Reutt.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

W 1970 r do grupy działaczy dołączył Ryszard Jędrzejczak oraz grupa oficerów z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie w osobach Mikołaj Kisiel, Bogdan Domański, Jerzy Kurowski, Andrzej Nowakowski, Stefania Styk, Stanisław Styk, oraz Marta i Marian Kalinowski.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Lata siedemdziesiąte były okresem organizowania bardzo wielu imprez turystycznych ze szczególnym ukierunkowaniem na młodzież szkolną. W wyniku tych działań we wszystkich szkołach Drawska Pom. i Kalisza Pom. powstały Szkolne Kluby Krajoznawczo-Turystyczne, których działalność była ukierunkowana organizacją Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w ścisłej współpracy z organizacjami młodzieżowymi, a w szczególności z ZHP.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Do ważniejszych imprez turystycznych organizowanych przez nasz Oddział w tamtym czasie należy zaliczyć coroczne rajdy:

 • w marcu rajd z okazji wyzwolenia Drawska,
 • w lipcu rajd Szlakiem Walk o przełamanie Wału Pomorskiego,
 • w październiku rajd Szlakiem Jezior Drawskich
 • oraz rajdy w nieznane i rajdy na raty.
1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

22-24 lipca 1977 r. odbył się I Centralny Zlot Służby Kultury Szlaku którego współorganizatorem był nasz oddział.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

W połowie lat siedemdziesiątych z inicjatywy Oddziału opracowany został nowy szlak pieszy oznaczony kolorem zielonym – Szlak Jezior Drawskich. Pomysłodawcą był Ryszard Jędrzejczak i Marian Kalinowski, a wykonawcą młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierownictwem opiekuna SKKT Jana Kalinowskiego. Od 1976 r. szlakiem tym organizowane były coroczne rajdy piesze. Szlak ten funkcjonuje do dnia dzisiejszego i ciągle cieszy się dużym powodzeniem wśród turystów.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Pod koniec lat siedemdziesiątych wspólnie z Kołem PTTK „Piast” działającym przy JW 1965 w Olesznie drawski Oddział zorganizował Zlot Kombatantów. Bardzo popularne wśród mieszkańców i turystów były rajdy „nocne” organizowane każdego roku w czerwcu. Wszystkie imprezy w terenie kończyły się różnorodnymi zawodami sprawnościowymi, konkursami oraz tradycyjną wojskową grochówką.

Oprócz imprez własnych członkowie naszego Oddziału regularnie i licznie uczestniczyli w rajdach organizowanych przez sąsiednie oddziały PTTK:

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM
 • w Stargardzie Szczecińskim (Ogólnopolski Zlot na Wyżynę Ińską),
 • w Kołobrzegu (18 marca w rocznicę wyzwolenia miasta),
 • w Szczecinie (Ogólnopolski Rajd Szlakiem Wyzwolenia Szczecina).
1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM
 1. W 1973 i 1974 zorganizowane zostały wyjazdy grupowe w Tatry polskie i słowackie z wejściem na Rysy, Łomnicę,  Lodowy Szczyt i Gerlach.
 2. W 1976 r. grupa 10 osób bierze udział w wyprawie do Bułgarii wchodząc m. innymi na najwyższy szczyt tego kraju.
 3. W latach 1975-1990 co roku grupa członków oddziału bierze udział w rajdach górskich Energetyków a następnie Bankowców, oraz w wyjazdach w  Karkonosze lub Beskidy.
1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Oprócz organizacji imprez turystycznych Oddział prowadził także dwie stanice wodne: w Drawsku Pomorskim nad rzeką Drawą i w Linownie nad jeziorem Lubie.  W stanicach wodnych można było skorzystać z noclegów i wypożyczyć sprzęt turystyczny: kajaki, rowery, namioty i wiele drobniejszego sprzętu (materace, kochery, plecaki).

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM
 
1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Inną ważną działalnością Oddziału było prowadzenie punktu informacji turystycznej. Organizatorem i informatorem punktu informacji turystycznej  przy Oddziale PTTK był Robert Markowski. W latach 1974-1979 w okresie jego pracy, drawskie centrum IT zajmowało kilkukrotnie I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Na najlepszy punkt IT i na najlepszego informatora. Dodatkowo przy IT funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu turystycznego.

 

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Centrum IT prowadzone przez drawski Oddział. Zdjęcie pochodzi z przewodnika turystycznego wydanego w jęz. angielskim w 1978r.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

CZASY OBECNE

Zmieniające się uwarunkowania w jakich funkcjonował nasz Oddział w latach poprzednich spowodowały konieczność dostosowania się do aktualnych wymogów prawa, w tym do ustawy o stowarzyszeniach.

Jesienią 2008 r. odbył się Walny Zjazd Oddziału, na którym postanowiono o rejestracji Oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oddział został wpisany do KRS w dniu 09.12.2009r.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Po uzyskaniu osobowości prawnej przed naszym Oddziałem otworzyły się nowe możliwości. Od tego czasu mogliśmy aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne na działalność statutową, a w szczególności na organizację imprez turystycznych.

Począwszy od 2010 r. rokrocznie pozyskiwaliśmy środki finansowe startując w konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim i Starostwo Powiatowe.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Dzięki pozyskanym środkom finansowym mogliśmy każdego roku zaoferować mieszkańcom i turystom bogaty program masowych imprez turystyki aktywnej.

Corocznie nasz oddział organizuje około 15-20 imprez (rajdów pieszych, rajdów rowerowych, spływów kajakowych i zlotów morsów).

Najważniejsze z nich to:

 • Rajd Witamy Wiosnę
 • Rajd Poznajemy Ziemię Drawską
 • Triatlon z Bobrem
 • Rajd Rodzinny

Jesteśmy też organizatorem cyklicznych imprez o zasięgu ogólnopolskim. Są to:

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM
 • Drawskie Spotkania Morsów (w styczniu 2020 r. odbędzie się 10 edycja)
 • Rajd „Rowerowy Poligon” (w 2020 r. odbędzie się 4 edycja).
1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

W 2011r. byliśmy  organizatorami 43 Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej Woj. Zachodniopomorskiego, a w 2015r. zorganizowaliśmy Wojewódzki Zlot Turystów Kolarzy PTTK.

Działalność naszego Oddziału to także znakowanie szlaków turystycznych. Przy oddziale funkcjonuje jedna z trzech w województwie zachodniopomorskim grup znakarskich.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Znakarze mają pod swoją bezpośrednią opieką 5 szlaków pieszych PTTK o łącznej długości pond 300 km. Ponadto nasi znakarze wykonują prace znakarskie na zlecenie innych podmiotów: gmin, stowarzyszeń czy parku narodowego.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Przy odnawianiu oznakowania szlaków korzystamy ze wsparcia finansowego Zarządu Głównego PTTK i Ministerstwa Turystyki i Sportu.

W strukturach Oddziału obecnie funkcjonują następujące kluby i koła:

 1. Klub Turystyki Pieszej,
 2. Klub Turystyki Rowerowej,
 3. Koło Rodzinne KRW,
 4. SKKT przy Szkole Podstawowej nr 2
 5. Klub Morsów O”Kra”

Łącznie nasz oddział liczy ok. 150 członków z opłacających składki członkowskie.

Oddział współpracuje w wieloma instytucjami i organizacjami, które wspierają naszą działalność. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim,
 • Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim,
 • Nadleśnictwo Drawsko,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko,
 • drawskie szkoły.

Oprócz wsparcia ze strony urzędów i instytucji możemy zawsze liczyć na pomoc kilku lokalnych przedsiębiorców, którzy bezinteresownie włączają się w organizowane przez nas wydarzenia.

Współpraca z mediami.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Działalność naszego Oddziału wielokrotnie była prezentowana w mediach. Relacje z imprez często gościły na łamach lokalnych i regionalnych gazet oraz w serwisach internetowych. (Dop. red. PTTK Drawsko ma również swoją podstronę na DSI)

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Mieliśmy również okazję zaprezentować się w rozgłośni Polskiego Radia Koszalin.

1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM

Obecny skład Zarządu Oddziału PTTK w Drawsku Pomorskim:

 • 1.Chudy Zdzislaw - Prezes ZO
 • 2.Ziemecki Mariusz - V-ce prezes
 • 3.Hnatkowski Marcin - V-ce prezes
 • 4.Kalinowski Jan – Sekretarz
 • 5.Gorzyńska Urszula - Skarbnik
 • 6.Gręziak Wiesława - Członek zarządu
 • 7.Kuczakowska Danuta - Członek zarządu
1964 - 2019. 55 LAT ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM
 
Materiał opracowali: Paweł Górzyński, Jan Kalinowski

Dodatkowe informacje

 • Przeczytaj jeszcze:
  Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto