11 nowych przydomowych oczyszczalni w gminie Czaplinek jeszcze w tym roku

  • Napisane przez  Małgorzata Nowacka
11 nowych przydomowych oczyszczalni w gminie Czaplinek jeszcze w tym roku

W gminie Czaplinek rozpoczęto prace związane z budową systemu przydomowych oczyszczalni ścieków. Pierwsze z 11 planowanych w tym roku urządzeń są już montowane i podłączane do wewnętrznych instalacji poszczególnych nieruchomości.
W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa 39 szt. niezależnych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć udziału w projekcie i spełnione zostały wszystkie warunki związane z możliwością budowy takiego urządzenia.

11 nowych przydomowych oczyszczalni w gminie Czaplinek jeszcze w tym roku


Inwestycja nadzorowana jest przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, który otrzymał dofinansowanie na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Montaż finansowy inwestycji to: dotacja z WFOŚiGW, środki własne gminy oraz wpłaty mieszkańców.
Koszt całkowity inwestycji to 996.138,28 zł. z czego dotacja pozyskana z WFOŚiGW stanowi kwotę 489.294,14 zł.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są jednym z rozwiązań, które pozwoli na wypełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska.

11 nowych przydomowych oczyszczalni w gminie Czaplinek jeszcze w tym roku
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto