Kasa z PROW dla Czaplinka i Drawska Pomorskiego

  • Napisane przez  DSI na podstawie inf. WZP

Blisko 350 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi do gmin: Drawsko Pomorskie, Borne Sulinowo, Szczecinek oraz Czaplinek. Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie odbędzie się w piątek, 31 października, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu. 

Województwo Zachodniopomorskie reprezentować będzie Członek Zarządu Anna Mieczkowska. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwa będzie realizacja projektów, podnoszących poziom życia  mieszkańców obszarów wiejskich. Zaplanowane działania zwiększą również atrakcyjność turystyczną i infrastrukturalną zachodniopomorskich gmin. Wartość parafowanych umów to ponad 500 tys. zł. 

Środki z PROW pozwolą m.in. na wyposażenie biblioteki gminnej w Czaplinku w sprzęt komputerowy i multimedialny, urządzenie placu zabaw w Bornym Sulinowie, zamontowanie oświetlenia drogowego w miejscowościach Skotniki oraz Gałowo. Uroczyste podpisywanie umów rozpocznie się o godzinie 10 w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy”  w Złocieńcu (ul. Stary Rynek 6). Umowy zostaną podpisane w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowa i rozwój wsi oraz tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ze strony wnioskodawcy umowy podpiszą:

  • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publiczna w Czaplinku Eugenia Szastko;
  • Proboszcz parafii w Siemczynie Andrzej Naporowski;
  • Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak;

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku

Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku w sprzęt komputerowy i multimedialny i udostępnianie go na potrzeby społeczności lokalnej

Całkowity koszt operacji (w zł. VAT) 18 856,16 

Wnioskowana kwota pomocy (w zł) 12 264,12

  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej  Różańcowej w Siemczynie

Odnowienie więźby dachowej i pokrycia dachowego kaplicy i dzwonnicy w kościele pw. MB  Różańcowej w Siemczynie

Całkowity koszt operacji (w zł. VAT) 58 512,28 

Wnioskowana kwota pomocy (w zł) 20 000,00

  • Gmina Drawsko Pomorskie

Przebudowa chodnika w miejscowości Linowno gmina Drawsko Pomorskie 

Całkowity koszt operacji (w zł. VAT) 140 268,94 

Wnioskowana kwota pomocy (w zł)  90 000,00

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej