W gminie Czaplinek powstanie nowe sołectwo. Co się stanie z Broczynem ?

  • Napisane przez  DSI
W gminie Czaplinek powstanie nowe sołectwo. Co się stanie z Broczynem ?

Od 14 grudnia do 21 grudnia 2020 r. w sołectwie Broczyno czaplinecki ratusz przeprowadził konsultacje społeczne. Urząd chciał uzyskać opinię mieszkańców sołectwa dotyczącą podziału sołectwa Broczyno i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:

  • sołectwa Broczyno, obejmującego obszar miejscowości Broczyno, Dobrzyca Mała;
  • sołectwa Miłkowo, obejmującego obszar Miłkowo. 

Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania opinii i wniosków, w trybie zapytania ankietowego, którego formularz został udostępniony mieszkańcom. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy sołectwa Broczyno posiadający w dniu 14 grudnia 2020 r. czynne prawo wyborcze, czyli 352 osoby.   

W konsultacjach, w formie ankiet, wzięły udział 142 osoby i jak się okazało wszystkie 142 osoby opowiedziały się za utworzeniem nowego sołectwa.

Ratusz informuje, że toku prowadzonych konsultacji, poza wskazanymi formularzami ankiet konsultacyjnych, nie złożono odrębnych wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.            

Dodatkowe informacje

  • Zabacz na mapie:
  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej