Święto kaliskiego liceum i technikum

  • Napisane przez  Grażyna Czerner
Święto kaliskiego liceum i technikum

Wrzesień to tradycyjnie miesiąc święta szkoły w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.  Nazwa, która upamiętnia wydarzenia z 11 września 2001 roku, nawiązuje do tragicznych chwil, ale także podkreśla chęć obrony wartości, które są bliskie uczniom i pracownikom: ogólnoludzką solidarność, demokrację, wolność i prawa człowieka. W piątek 25 września 2020 roku odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

Dyrektor szkoły, Maciej Rydzewski, powitał wszystkich serdecznie, a szczególnie uczniów i rodziców klas pierwszych. Podziękował za przyjęcie zaproszenia, a przede wszystkim za współpracę i wsparcie szkoły przedstawicielom władz samorządowych - Starostwa Drawskiego, gminy Kalisz Pomorski, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wyższych uczelni, jednostek wojskowych, Armii USA, służb mundurowych, nadleśnictw w Kaliszu Pomorskim i Drawsku Pomorskim, Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, Banku Spółdzielczego, Radzie Rodziców i przyjaciołom szkoły.

Podkreślił, że w tak trudnych miesiącach udało się  utrzymać kluczowe kierunki  kształcenia - klasy mundurowe, dwujęzyczną i technikum. Wszystko to było możliwe dzięki pracy z nauczycielami, którzy zawsze mają czas dla ucznia, dzielą się swoimi zainteresowaniami. Każdy uczeń Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim może odkryć i rozwijać swoje pasję.

Następnie zabrał głos Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek, który wskazał na wysoką jakość kształcenia w szkole i dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Podkreślił, że ZS w Kaliszu Pomorskim jest jedną z najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim. Starosta Drawski Stanisław Cybula wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Urszulą Ptak pogratulował uczniom i rodzicom wyboru bardzo dobrej szkoły. Stwierdził, że większość stypendiów dla najlepszych uczniów w powiecie przypadła ZS  w Kaliszu Pomorskim. Wskazał na szczególne znaczenie szkolnictwa dla władz powiatu drawskiego. Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz nazwał szkołę kaliskim „Oxfordem”. Zaznaczył, że wyjątkowi  goście, którzy przybyli na uroczystość, dobitnie podkreślają rangę wydarzenia i szeroki zakres działań szkoły. Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum” wskazała na przyjazną atmosferę panującą w szkole. Wysoko oceniła wartość współpracy na linii uczelnia - szkoła, której efektem jest otwarcie w siedzibie ZS w Kaliszu Pomorskim filii „Collegium Balticum” - kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Dr inż. Grzegorz Stępień, prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie podkreślił jakość nauczania w kaliskim liceum i technikum, pogratulował uczniom sukcesów oraz zaznaczył, że współpraca z Zespołem Szkół w Kaliszu Pomorskim jest dla Akademii Morskiej bardzo ważna i cenna dla obu stron.

Po uroczystym ślubowaniu klas pierwszych na sztandar szkoły zostały uczniom wręczone tarcze na znak ich przynależności do licealnej wspólnoty.

Następnie Starosta Drawski Stanisław Cybula wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Urszulą Ptak oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek wręczyli najlepszym uczniom przyjętym do klas pierwszych oraz uczniom pozostałych klas Stypendia Starosty Drawskiego. Przedstawiciele Armii USA wręczyli upominki najlepszym uczniom klas pierwszych.

Wyboru szkoły pogratulowała młodszym koleżankom i kolegom również Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Małgorzata Mickun. Życzyła im wytrwałości  i pracowitości, które we współpracy z nauczycielami przyniosą pierwszoklasistom w przyszłości wiele sukcesów. 

 Wszystkim  obecnym czas umiliła swoją piękną grą na skrzypcach i śpiewem Hania Bruzi, członkini szkolnej grupy teatralnej „Klepsydra”. Dodatkową atrakcją był występ zespołu „Distractor”. Zaproszeni goście otrzymali na pamiątkę tarcze Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim oraz okolicznościową publikację wydaną z okazji 10-lecia grupy teatralnej „Klepsydra”. 

Na zakończenie apelu dyrektor Maciej Rydzewski  pogratulował uczniom wyboru szkoły, życzył wielu sukcesów i bardzo dobrych ocen, podziękował prowadzącym, wokalistom „Klepsydry”, muzykom „Distractora” i ich opiekunowi Konradowi Chwastkowi, koordynatorce uroczystości Joannie Mączkowskiej, przygotowującym ceremoniał wojskowy i ślubowanie mjr. Andrzejowi Kowalewskiemu  i kom. Krzysztofowi Wójciakowi,  oraz wszystkim uczestnikom za wspólne świętowanie oraz zaprosił gości na skromny poczęstunek w Zaciszu. Apel profesjonalnie prowadzili Małgorzata Mickun, Iga Czerniawska i Jakub Lipiński. Dokumentację fotograficzną wykonała Klaudia Worach.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto