Samorządy Uczniowskie o tolerancji. Efektem warsztatów jest lista wspólnych działań

  • Napisane przez  Marlena Otłowska
Fot. Marlena Otłowska Fot. Marlena Otłowska

W budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej 18 listopada odbyły się warsztaty o tolerancji. Zajęcia adresowane do przedstawicieli rad klasowych Samorządu Uczniowskiego Liceum, Technikum i Szkoły Branżowej. Spotkanie zorganizowały opiekunki SU panie Ewelina Majewska i Marlena Otłowska.
Uczniowie pracowali w mieszanych grupach, zawiązując znajomości dopiero podczas warsztatów. Definiowali pojęcie tolerancji, szukali w otaczającym ich świecie przykładów nietolerancji, a następnie metodą dramy odgrywali scenki ilustrujące pozytywne i negatywne zachowania.

Samorządy Uczniowskie o tolerancji. Efektem warsztatów jest lista wspólnych działań

Na koniec rozmawiano o stereotypach, ich zgubnych skutkach, o wykluczeniu, o stygmatyzowaniu niektórych osób i grup społecznych czy narodowościowych. Uczniowie próbowali zdiagnozować przyczyny nietolerancji i utrwalania stereotypów oraz wypracowywali sposoby walki z nimi.

Samorządy Uczniowskie o tolerancji. Efektem warsztatów jest lista wspólnych działań

Finałem spotkania było opracowania listy wspólnych działań obu samorządów uczniowskich – przy ul. Połczyńskiej i Złocienieckiej - w bieżącym roku szkolnym. Uczniowie wyrazili wolę podejmowania wspólnych zadań – szczególnie ze względu na potrzebę integracji i zaprezentowania szkoły w środowisku lokalnym.

Samorządy Uczniowskie o tolerancji. Efektem warsztatów jest lista wspólnych działań

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto