Od wpisu na Facebooku do listu otwartego do rady miejskiej

  • Napisane przez  DSI
Fot. pixabay.com Fot. pixabay.com

W tym świecie już prawie każdy ma swój profil społecznościowy. Komunikujemy się na nich ze znajomymi  i czerpiemy wiedzę o tym co się dzieje wokół nas. Podobnie jest z niektórymi naszymi włodarzami.

Drogę komunikacji poprzez Internet wybrał również Krzysztof Zacharzewski. Burmistrz Złocieńca przekazuje informacje o tym co się dzieje w gminie Złocieniec zarówno na profilu prywatnym jak i na swoim fanpage. Często pisze publiczne posty o spotkaniach , remontach, inwestycjach albo swoich przemyśleniach.   

Jeden z takich wpisów stał się przyczyną otwartego listu.

Wpis

Od wpisu na Facebooku do listu otwartego do rady miejskiej

List został skierowany do Radych Rady Miejskiej w Złocieńcu, Burmistrza Złocieńca i wszystkich mieszkańców Złocieńca. Został podpisany przez Urszulę Ptak, Przewodniczącą Rady Powiatu Drawskiego i Waldemara Włodarczyka, Członka Zarządu Powiatu Drawskiego.

List

Złocieniec   26.09.2019

Radni Rady Miejskiej w Złocieńcu

Burmistrz Złocieńca

Szanowni  Mieszkańcy  Złocieńca

Czwartego września  2019 roku na swoim profilu  FB Pan burmistrz  Krzysztof  Zacharzewski napisał: wróciłem  więc do publikowania tego co robię, nie dlatego  ze chciałbym się chwalić ciężką pracą, ale uspokojeniem lokalnych zaniepokojeń  że wybrano władzę, która nic nie robi. Dzieje się dużo , szczególnie w temacie zakładu rybnego na którego uruchomienia mi bardzo zależy, przejazdu kolejowego, oczekiwanych zadań inwestycyjnych, smrodu biogazowi, zrzutów ścieków i stanu  Wąsawy.  Ilości śmieci i sposobu ich wywożenia. Wzrostu cen wody, energii  elektrycznej,  podatków i wielu niespodzianek, na które nie mamy wpływu, ale staramy się na bieżąco reagować. na to że ponosimy finansowe  konsekwencje za decyzje burmistrza i rady  w 2012 roku i trzeba  było zapłacić osobie prywatnej, zgodnie z decyzją administracyjną 318 tyś zł i za konsekwencje decyzji władzy z 2012 i 2013 roku  w stosunku  do prywatnego przedszkola, gdzie musimy , decyzją sądu zapłacić odszkodowanie 340 tyś zł.  to prawie 660 tyś zł – nie na drogę, którą trzeba zrobić, na most co po kilkudziesięciu latach się obsuwa i te 1.800 000,00 które nie trafi do budżetu w przyszłym roku. to są nasze pieniądze- niestety o tyle będzie mniej na to  co mogliśmy naprawić, co pilne. na to co dawno czekamy. co nam się należy.  Więcej takiego zwykłego zaufania i wyrozumiałości, a będzie dane, co powinno. co obiecane było. A że nie od razu? proszę o wybaczenie. Może tak się nie da . Ale jak się zobowiązaliśmy, to damy radę. Po to jesteśmy, dlatego mnie wybraliście.

Szanowni Państwo, minęła jedna kadencja  2014- 2018 na opluwaniu  i niszczeniu naszego imienia i naszej pracy, czy będzie następna? czy to co robiły poprzednie rady i  poprzedni   burmistrzowie

 było i jest dla Pana burmistrza  - be-  i trzeba wszystko zniszczyć nawet człowieka i to za wszelką cenę? Należałoby  Panu przypomnieć, że jest ustawowe prawo o kontynuacji władzy. Wypadałoby szanować poprzedników i ich działania na rzecz gminy. Winien Pan kontynuować zadania, decyzje, wykonywać zarządzenia i uchwały podjęte w poprzednich kadencjach , które są obowiązujące. Jeżeli po okresie pięciu lat nie potrafi Pan tego realizować to wynika chyba z Pana złej woli a może niewiedzy. To, że zapłacił Pan z budżetu gminy 318 tyś zł dla osoby prywatnej to jest tylko konsekwencją niezrealizowania  po poprzednikach zadania. W tym temacie przegrał pan dwie sprawy sądowe.  W  kwestii drugiej  czyli przedszkola prywatnego wyjaśniamy: niejednoznaczne przepisy dotyczące organizacji przedszkoli i ich finansowania z budżetu gminy a konkretnie  przedszkola   niepublicznego powodowały to że w poprzednich kadencjach sprawy kilkakrotnie trafiały do sądu w celu podjęcia jednoznacznej decyzji w jakim zakresie można  je dofinansować. Wyniki sądu były honorowane. Nadmieniamy, że prawo oświatowe wielokrotnie się zmieniało na korzyść gminy lub nie. Wracając do zarzutów wypisanych przez pana na portalu  FB dotyczących mostu, to zwracamy uwagę, że wszystkie mosty zostały wyremontowane tj. most na ul.  5-go Marca, Mickiewicza, Staszica, Połczyńskiej, Cegielnianej, do osiedla Budów i w Lubieszewie. Jeżeli ma Pan na myśli mostek drewniany do Parku Żubra to aż dziw bierze, że nie może Pan z tym sobie poradzić w okresie 5 lat.

Pisze Pan , że w budżecie przyszłego roku 2020 będzie brakować 1.800.000zł proszę wyjaśnić skąd jest przekłamanie informacji skoro nie jest to kwota spłaty kredytu .Jak wynika z zapisów WPF z 15. lipca 2019r. Ta kwota to 502.433,78 zł .

Ciągłe oskarżanie poprzedniej władzy o zadłużeniu gminy, braku gospodarności  ni jak ma się do wspaniałej kondycji finansowej o której Pan się chwali wszem i wobec, że spłacono wszystkie zadłużenia i  gmina została oddłużona  za Pana kadencji . Jednak do każdej osoby , która przychodzi do gminy o pomoc twierdzi Pan ,że poprzednia władza zadłużyła gminę i nic Pan nie może zrobić w obecnej chwili.

Prawdą jest to, że w okresie Pana kadencji  gmina zaciągnęła  zobowiązania finansowe na kwotę 13.503.260,02 zł. oraz przyjęła zobowiązanie spłaty kredytu w wysokości 5.300.000,00zł wynikającą z zakupu budynków mieszkalnych przy ul. Wielkopolskiej przez Spółkę ZGM w Złocieńcu, który będzie spłacana w okresie 15 lat . Jeżeli policzymy że dzisiaj gmina płaci za obsługę w/w budynku  z budżetu dla ZGM około 59 tyś zł miesięcznie to zobowiązanie to  obciąża budżet  kwotą 10.620.000,00 zł Ogółem zadłużenie za Pana kadencji wynosi  24.123.260,02 zł/ tj. 13.503,260,02+10.620.000,00/ Wykup nie był koniecznością. Nie poprawiło to sytuacji mieszkaniowej w gminie

Nawiązując   do artykułu z dnia 30.11.2018 r w Głosie Drawska przekłamuje Pan informacje stwierdzone  w wywiadzie „ Najpilniejsza sprawa jest uruchomienie inwestycji mieszkaniowych. Przez wiele lat nic się w tej kwestii nie działo” Informujemy , że w poprzednich kadencjach udało się doprowadzić do  realizacji inwestycje skutkujące  powstaniem 194 mieszkań.

Dbaliśmy w poprzednich kadencjach o środki zewnętrzne. Tylko w latach 2006 -2014 na inwestycje gminy i spółek gminnych wydano kwotę 80,4 ml zł z czego pozyskano 43,45 ml zł. co poprawiło infrastrukturę na terenie gminy.

Pisze Pan „ To są nasze pieniądze niestety będzie mniej na to co mogliśmy naprawić, co pilne. Na to co dawno czekamy. Co nam się należy”

To dlaczego nie było dbałości z Pana strony  w niżej wymienionych  kwestiach:

-  zaniżenie dochodów budżetu gminy sprzedając grunt na osiedlu Czaplineckim za kwotę 600 tyś zł netto, gdzie w okolicznych gminach niewiele większe tereny sprzedano za kwotę ponad 2 ml zł. Plan zagospodarowania przed zmianą przewidywał budowę multicentrum , gdzie w roku 2018 było dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania.

- rezygnacja z kwoty 1.169.399,00 zł dofinansowanej przez RPO na instalacje fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w Złocieńcu.

- rezygnacja z kwoty  dotacyjnej około 900 tyś zł na realizację programu dla potrzebujących mieszkańców.

-Nierealizowanie  podjętej  i obowiązującej uchwały RM dotyczącej  przejęcia za symboliczną złotówkę dworca PKP Złocieniec . Nieumieszczenie na wniosek mieszkańców powyższego zadania w planach rewitalizacji miasta co skutkuje brakiem otrzymania dofinansowania na modernizację obiektu i otoczenia w kwocie do 85 % dofinansowania zadania.

- Rezygnacja z plaży miejskiej „ Gęsia Łączka” popularnego terenu rekreacyjnego i kąpieliska mieszkańców i turystów.

Są to tylko niektóre poruszane tematy na, które nie ma z Pana strony prawdziwej informacji, którą chcieliby wiedzieć mieszkańcy.

Zmuszeni jesteśmy przekazać powyższe  informacje,  aby przybliżyć jakie są fakty i prawdziwe dane dotyczące tylko niektórych spraw istotnych dla naszego miasta i naszych mieszkańców. Zawsze staraliśmy  się , staramy i będziemy starać   o rozwój  gospodarczy i społeczny naszego miasta i gminy. Nie pozwolimy na dalsze niszczenie pracy i dobrego  imienia  poprzedników i nas.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
    loading...
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto