Czaplinek wyremontował drogę do jeziora Komorze w Sikorach

  • Napisał 
Czaplinek wyremontował drogę do jeziora Komorze w Sikorach

Od niedawna można korzystać z wyremontowanej drogi do jeziora Komorze w Sikorach. Odcinek wyremontowanej drogi o długości 441 mb i szerokości 4 mb został wykonany z kruszywa łamanego 0/31,5 mm z dwóch warstw o różnej grubości z uwagi na słabonośne podłoże gruntowe, szczególnie na odcinku przylegającym do jeziora.

Zmieniona została niweleta drogi, poprawie uległ wjazd i wyjazd na drogę wojewódzką.

Zadanie zostało wykonane przez firmę P.P.U.H. „POL-MAR” Marek Niedźwiedzki z siedzibą w Łobzie za kwotę 232 664,34 zł.
Na realizację zadania przyznane było dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 110 769,23 zł.

Czaplinek wyremontował drogę do jeziora Komorze w Sikorach

Dofinansowanie pochodzi z publicznych środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,  objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto