Intermarche Drawsko


Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Drawsku Pom. i Kaliszu Pom.

  • Napisane przez  UM Drawsko, Um Kalisz Pom.
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w  Drawsku Pom. i Kaliszu Pom.

Na drawskim cmentarzu wojennym 29 sierpnia Drawsko Pomorskie obchodziło 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pierwszym punktem uroczystości rocznicowych była msza polowa odprawiona w intencji poległych podczas walk II wojny światowej. Mszę celebrował ks. kpt. Grzegorz Lach.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji i zakładów pracy, kombatanci, żołnierze wojska polskiego, służby mundurowe, wojska amerykańskie stacjonujące na terenie poligonu Drawskiego. Nie zbrakło tam również dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców. W obchodach rocznicowych uczestniczyła również Kompania Zmechanizowana ze Złocieńca oraz Orkiestra Wojskowa ze Szczecina.

Apel na cmentarzu wojennym rozpoczął się od odegrania hymnu państwowego wraz z podniesieniem na maszt  flagi państwowej. Po oficjalnym przemówieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego. Pamięć poległych ofiar II wojny światowej uczczono trzema salwami honorowymi. Pod pomnik złożono wieńce i wiązanki kwiatów a na grobach zapalono znicze za poległych żołnierzy. Pamiętano również o pochowanych w Drawsku Pomorskim jeńcach francuskich.

Organizatorami obchodów byli: Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, Burmistrz Drawska Pomorskiego.

Również 29 sierpnia w Kaliszu Pomorskim pod pomnikiem Pionierów Ziemi Kaliskiej, odbył się uroczysty apel upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Organizatorem uroczystości było Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i gmina Kalisz Pomorski. Całość obchodów została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W uroczystych obchodach brała udział Wojskowa Orkiestra w Szczecinie, wojsko amerykańskie, a także 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, która oddała salwę honorową.

O godz. 13.00, na placu przy Dziennym Domu Senior + w Kaliszu Pomorskim, zebrani goście oraz mieszkańcy miasta uczestniczyli w mszy świętej odprawionej przez Księdza Kapelana Grzegorza Lacha w intencji wszystkich, którzy walczyli o Polskę. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia przeszli na plac przy pomniku Pionierów Ziemi Kaliskiej, by złożyć wieńce i zapalić znicze, w hołdzie tym, którzy w 1945 roku przybyli z centralnej Polski, Kresów Wschodnich oraz z miejsc deportacji i emigracji, by przywracać naszej kaliskiej ziemi polskie oblicze, tworząc podwaliny dnia dzisiejszego.

Wieńce złożyli: Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz w asyście straży miejskiej i wojska, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kulbacki wraz z radnymi Rady Miejskiej oraz Zastępca Komendanta 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Bogusław Pisała wraz z Zastępcą Komendanta CSWL Drawsko ppłk. Andrzejem Niegmańskim i Księdzem Kapelanem Grzegorzem Lachem. Kwiaty pod pomnikiem złożyły również delegacje kaliskich jednostek i instytucji.

Uroczysty apel pamięci odczytany przez kpt. Romana Szkudlarka był głęboką refleksją na temat wojny, jej skutków, nad życiem, obliczem świata. Trudna i bolesna historia nie może być zapomniana.

W uroczystości uczestniczyli także kombatanci, dla których ta rocznica jest przypomnieniem ich przegranej młodości i jednocześnie wygranej walki o ojczyznę, o polską ziemię. Jakże wielki to był heroizm. Na naszej kaliskiej ziemi pamiętamy o wszystkich żołnierzach, którzy dzielnie broniąc naszej Ojczyzny złożyli w ofierze swoje życie.

Dodatkowe informacje

  • Film:
  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto