Intermarche Drawsko


Burmistrz Zacharzewski powiadomił o kontroli biogazowni.

  • Napisane przez  DSI
Burmistrz Zacharzewski powiadomił o kontroli biogazowni.

Krzysztof Zacharzewski, Burmistrz Złocieńca na swoim oficjalnym profilu Facebook powiadomił mieszkańców, że  została rozpoczęta procedura kontrolna dotycząca biogazowni w Złocieńcu i w Darskowie. Kontrolę prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Burmistrz Zacharzewski za przyczynę podaje smród jaki doskwiera mieszkańcom. Wskazuje też, że jeśli sytuacja się nie poprawi biogazownia zostanie zamknięta

Czytamy:

W związku z nasilającym się smrodem pochodzącym z biogazowni zarówno Złocienieckiej, jak i tej w Darskowie informuję, że od ponad miesiąca rozpoczęta została procedura kontrolna WIOŚ oraz szukania przyczyny tego stanu na terenie obu biogazowni. Zebraliśmy odpowiednie materiały oraz podpisy mieszkańców. Mam ciągły kontakt z przedstawicielami firmy.

Sytuacja jest ciągle monitorowana, co prawda bez poprawy obecnego stanu.

Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, to nie wykluczamy starań o jej zamknięcie!

Informacja o biogazowniach

Biogazownia Złocieniec zbudowana w 2015 r., działa w oparciu o biogaz wytworzony w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego. Wytwarzany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Elektrociepłownia na biogaz zlokalizowana jest na terenie przemysłowym miasta Złocieniec, w województwie zachodniopomorskim. Parametry powstającego ciepła dają szerokie możliwości jego wykorzystania oraz przesyłania do okolicznych odbiorców.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,058 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 095 MWh
Produkcja ciepła - 8 103 MWhth (29 171 GJ)


Biogazownia Darskowo zbudowana w 2015 r., działa w oparciu o biogaz wytworzony w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego. Wytwarzany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Elektrociepłownia na biogaz zlokalizowania jest w miejscowości Darskowo, na terenie powiatu drawskiego, w województwie zachodniopomorskim. Zastosowana w biogazowni rolniczej technologia, gwarantuje najwyższą sprawność i efektywność w zakresie wytwarzania biogazu i energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni znajduje się wiele terenów zielonych, pól uprawnych, z których zielonki mogą być wykorzystane w procesie technologicznym biogazowni. Do wytwarzania biogazu mogą być również wykorzystane obornik i gnojowica, pochodzące z okolicznych gospodarstw, zajmujących się między innymi hodowlą zwierząt.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,058 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 095 MWh
Produkcja ciepła - 8 103 MWhth (29 171 GJ)

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto