Intermarche Drawsko


Informacja z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 09 sierpnia 2019 r.

  • Napisane przez  SP
Informacja z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 09 sierpnia 2019 r.

W dniu 09 sierpnia 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Drawskiego odbyła się nadzwyczajna XIII sesja Rady Powiatu. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas sesji zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Drawskiego Radni przyjęli uchwały:

a) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019;

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035;

c) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Drawski;

d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Drawski, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Drawskim 
 a Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto