Kurs ECDL w ZSP w Kaliszu Pomorskim

  • Napisane przez  Katarzyna Witek
Uczniowie szkolą się na kursie ECDL Uczniowie szkolą się na kursie ECDL

W ramach Kontraktu Samorządowego Strefy Centralnej, w którym uczestniczy powiat drawski, 27 uczniów klasy pierwszej technikum informatycznego z ZSP w Kaliszu Pomorskim rozpoczęło kurs ECDL. W dniach od 6 do 17 maja 2019r. doskonalą umiejętności zawarte w modułach B1 – B4.  Są to zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu informatyki, kończące się egzaminami pozwalającym na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

W module B1 młodzież dobywa wiadomości i umiejętności dotyczące sprzętu komputerowego, oprogramowania, zarządzania komputerem, postaw sieci komputerowych. Moduł B2 to podstawy pracy w sieci internetowej, komunikacja, przeglądarki internetowe, poczta internetowa, portale społecznościowe. Moduł B3 to zaawansowana obsługa edytora tekstu, moduł B4 – podstawy pracy w arkuszach kalkulacyjnych.

Zajęcia odbywają się w pracowniach informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pod okiem doświadczonych szkoleniowców. Każdy z modułów kończy się zewnętrznym egzaminem. Po zakończeniu kursu i zdaniu wszystkich egzaminów uczniowie otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej –  certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego.

Kurs ECDL jest jednym z zadań projektu realizowanego w ZSP w Kaliszu Pomorskim –  „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.9  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących, w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto