Senior + Dofinansowanie dla Kalisza Pomorskiego

 • Napisane przez  DSI za ZUW
Fot. ZUW Fot. ZUW

Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podpisał dziś z samorządami umowy na przekazanie dotacji w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior +. Do samorządów Pomorza Zachodniego trafi łącznie ponad 2 mln 220 tys zł. Wśród nich jest Kalisz Pomorski. Umowę podpisał Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz.

- Celem programu jest zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia – mówił wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz - Seniorzy dzięki temu wsparciu mogą korzystać z m.in. z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb w danej gminie. W ramach programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu. Nie mniej ważne jest aktywizowanie i angażowanie seniorów w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego. Dziękuje wszystkim samorządom, które sięgając po rządowe dotacje wspierają aktywne uczestnictwo seniorów w życiu lokalnej społeczności.

Rządowy Program Wieloletni Senior + jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie m.in.:

 • poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokalnym,
 • zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
  wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,
 • integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
 • zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,
 • promowania aktywnego starzenia się.

W ramach modułu 1 programu (utworzenie i wyposażenie placówki Senior +) dotacje rządowe w łącznej kwocie 1 mln 16 tys. 166 zł trafią do 6 gmin:

 • 4 dotacje po 150 tys. zł (Kalisz Pomorski, Biesiekierz, Manowo, Świdwin)
 • 1 dotacja - 116 tys. zł (Choszczno)
 • 1 dotacja – 300 tys. zł (Nowogródek Pomorski) 

Liczba przewidywanych miejsc – 125.

W ramach modułu 2 (zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek) dofinansowanie rządowe otrzymają 23 gminy. Najwyższa dotacja w ramach tego modułu wynosi 108 tys. zł. – otrzymają ją Szczecin, Koszalin, Sianów, powiat policki. Łączna kwota w ramach 2 modułu programu to 1 mln 225 tys. 582 zł. Liczba przewidywanych miejsc – 621. Kalisz Pomorski otrzyma 54 tys. zł. 

Dodatkowe informacje

 • ISSUU:
  Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto