„Tydzień bez przemocy” w ZSP w Kaliszu Pomorskim

  • Napisał 
„Tydzień bez przemocy” w ZSP w Kaliszu Pomorskim

Od 25 do 29 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim miały miejsce działania w ramach ,,Tygodnia bez przemocy”, w których udział wzięli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Celem prowadzonych działań było propagowanie przedsięwzięć związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, podnoszenie świadomości młodzieży na ten temat, promowanie wartości rodziny oraz wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów bez agresji.

W związku z „Tygodniem bez przemocy” młodzież samodzielnie przygotowała liczne inicjatywy zachęcające uczniów do przemyśleń i refleksji. Wśród zorganizowanych działań profilaktycznych znalazły się zajęcia warsztatowe dla uczniów, happening przeciwko przemocy, akcja ,,Free Hugs”, rozdawanie jabłek z sekwencjami promującymi życie bez agresji, recytacja wiersza, prezentacja nagranego przez uczniów filmu na temat przemocy rówieśniczej, przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole oraz dokonanie jej analizy. Pojawiła się także muzyka klasyczna w radiowęźle oraz dokonano zbiórki pieniędzy na Domu Samotnej Matki.

Przygotowane zostały przez uczniów ulotki, plakaty oraz porozwieszane zostały hasła  promujące  życie bez przemocy. W każdej klasie na lekcjach wychowawczych uczniowie rozmawiali na temat zagrożeń, jakie niesie  agresja. Młodzież szukała odpowiedzi na pytania jak można sobie poradzić z przemocą, gdzie szukać sojuszników i pomocy oraz jak wesprzeć tych, którzy mają taki problem.

Akcję „Tydzień bez przemocy” zorganizowano przy współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Kalisza Pomorskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, której koordynatorem w ZSP w Kaliszu Pomorskim była pedagog Anna Józiak we współpracy z wychowawcami i młodzieżą z klas pierwszych i drugich liceum i technikum informatycznego oraz kierownikiem internatu Jadwigą Czernigą. Życzymy, aby hasła i postawy promowane podczas „Tygodnia bez przemocy” były realizowane na co dzień. Serdecznie dziękujemy panu Sewerynowi Szymczakowi z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kaliszu Pomorskim za współfinansowanie prowadzonych działań.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
    loading...
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto