Odbyła się konferencja - Powiat Drawski otwarty dla osób niepełnosprawnych

  • Napisane przez  Jolanta Banaszek
Odbyła się konferencja -  Powiat Drawski otwarty dla osób niepełnosprawnych

Konferencja zorganizowana przez Starostę Drawskiego 27 lutego w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie osób z niepełnosprawnościami i ich otoczeniem.

Oficjalnego otwarcia dokonali Starosta Drawski Stanisław Cybula i Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski.

Najważniejsze kwestie jakie zostały omówione i przedstawione przez prelegentów to m.in: program wyrównywania różnic między regionami III, stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, działania samorządu województwa
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON, przyznanych algorytmem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim.

Panel prowadzili: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie Dorota Rybarska – Jarosz oraz specjaliści Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Eliza Rychlicka – KoleraMirosława Gejza i Inga Mikee.

W niecodziennym wydarzeniu udział wzięli m.in. pełnomocnik Zarządu Powiatu Drawskiego Dariusz Guziak, przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności Zofia Szymczak, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorski Jolanta Banaszek, burmistrzowie z terenu powiatu drawskiego i ich przedstawiciele, prezesi stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych
w powiecie drawskim, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, prezesi i przewodniczący  Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów działających w powiecie drawskim.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto