EKOkorytarze w Drawsku Pomorskim - w poniedziałek zakończenie projektu

  • Napisane przez  Łukasz Jucha
Fot. pixabay.com Fot. pixabay.com

Wybór roweru zamiast samochodu, dbanie o wodę, las i glebę czy świadome myślenie o odnawialnych źródłach energii - to tematy konferencji kończącej projekt pn. „EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w powiecie drawskim”. Przedsięwzięcie - wspierane przez Regionalny Program Operacyjny - połączono także z otwarciem wystawy poświęconej tematom ochrony środowiska. Wydarzenie, w którym udział zapowiedział członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek zaplanowano na poniedziałek, 25 lutego 2019 roku.

Konferencja zamknie - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim - projekt edukacji ekologicznej. Seminarium poświęcone zostanie 6 ekokorytarzom tematycznym. To m.in. kwestie rowerowe, dbanie o wodę, myślenie o OZE, wybór nowoczesnych systemów ogrzewania czy poznanie walorów przyrodniczych zamieszkiwanego obszaru Pomorza Zachodniego.

Dodatkowo w budynku drawskiego starostwa oraz budynku geodezji otwarta zostanie stała wystawa. Obejmie ona 15 eksponatów oraz 15 tablic dotyczących tematyki ekologicznej, kompatybilnej z tematami konferencji, od edukacji w zakresie zanieczyszczeń wynikających z źródeł komunikacyjnych przez ochronę przyrody i krajobrazu, po świadomość obejmującą ochronę ziemi. Wystawa będzie dostępna w gmachu starostwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.: Nie zapomniano także o jeszcze jednym ważnym elemencie przedsięwzięcia. W trakcie opracowywania jest publikacja. To w niej znajdą się m.in. materiały pokonferencyjne.

Inicjatywę udało się przeprowadzić dzięki unijnemu dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. W ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020\ „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.5 „Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację” działaniom drawskiego starostwa przyznano ponad 340 tys. zł. Koszt całkowity projektu oszacowano zaś na 400 tys. zł.

EKOkorytarze - edukacja ekologiczna - zamknięcie projektu. Poniedziałek, 25 lutego 2019 r., godz. 12. Drawsko Pomorskie, Starostwo Powiatowe, Sala Narad, pl. E. Orzeszkowej 3

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto