Benefis Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim - to już 70 lat

  • Napisane przez  Urszula Miłoszewska
Benefis Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim - to już 70 lat

31 stycznia w Pałacu w Kaliszu Pomorskim celebrowana była uroczystość jubileuszu 70-lecia Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.  Po powitaniu gości przez Anetę Olszacką, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, głos zabrała Urszula Miłoszewska, kierownik Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, która przywitała przybyłych gości: Janusza Garbacza Burmistrza Kalisza Pomorskiego, Stanisława Samka, Zastępcę Burmistrza Kalisza Pomorskiego oraz Pawła Kulbackiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Kolejne powitania kierowane były do dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy Kalisz Pomorski. Szczególnie gorąco powitani zostali emerytowani bibliotekarze oraz wszyscy czytelnicy, przyjaciele i sympatycy Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

Janusz Garbacz, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, w treści przemówienia dedykowanego bibliotekarzom, docenił wkład w promowanie czytelnictwa i kultury słowa na terenie Kalisza Pomorskiego oraz przekazał okolicznościowy grawerton z wyrazami uznania oraz życzeniami sukcesów i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, Złoty Kodeks Gnieźnieński z osobistą dedykacją i bon upominkowy o wartości 1000,00 zł. na rozwój księgozbioru Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

W dalszej kolejności głos zabrali przybyli goście. Maciej Rydzewski, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, przekazał list gratulacyjny oraz wyrazy szacunku i uznania za wkład w rozwój czytelnictwa oraz popularyzację wielu innych form spędzania wolnego czasu. Drużynowa, Sylwia Tillack, odczytała w imieniu Joanny Kuleszy, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie, list gratulacyjny za oddanie służbie słowa pisanego, dbałość o rozwój czytelnictwa oraz aktywność społeczną i kulturalną. Zofia Gardzińska, Prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, złożyła na ręce Anety Olszackiej, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, życzenia pomyślności w życiu osobistym, pełnej satysfakcji z pracy zawodowej i codziennego optymizmu.

Kolejne entuzjastyczne życzenia płynęły od czytelników i przyjaciół Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim. Irena Chołuj w treści gratulacji podziękowała bibliotekarzom za owocną pracę, zaś Alicja Sumińska doceniła współpracę z emerytowaną bibliotekarką, wieloletnią kierownik Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, Haliną Szadejko. Monika Kozak przekazała unikatowe, kolekcjonerskie wydanie książki Arthura C. Doyle’a pt. Sherlock Holmes.

Uroczystość jubileuszowa była wspaniałą okazją do podziękowań za współpracę i za życzliwość, otwartość i chęć pomocy, którą my, bibliotekarze, odczuwamy każdego dnia naszej pracy. Pamiątkę jubileuszu 70-lecia Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim otrzymali Janusz Garbacz, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Stanisław Samek, Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego oraz Paweł Kulbacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Emerytowani bibliotekarze pamiątkę jubileuszu 70-lecia Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim otrzymali wraz z podziękowaniami za trud włożony w pracę i czas poświęcony czytelnikom oraz za kultywowanie tożsamości lokalnej. Pamiątka jubileuszu ofiarowana także została czytelnikom, których charakteryzowała wysoka aktywność oraz przywiązanie do Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła sentymentalna podróż w czasy minione. Z przyjemnością powróciliśmy do starych murów, w których wspaniali bibliotekarze krzewili kulturę słowa. Jubileusz był ponadto okazją do odważnej projekcji, której zadaniem było przełamanie stereotypowego postrzegania bibliotekarza. Z dumą zaprezentowaliśmy nowe oblicze bibliotekarza, który w świecie nowych mediów propaguje czytelnictwo i kulturę słowa wykorzystując różne środki przekazu. Uroczystość uprzyjemniły występy solistów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim pod kierunkiem Bartłomieja Michalczyka.

Słodkim akcentem jubileuszowego wieczoru był tort, który w świetle zimnych ogni został wprowadzony na zakończenie części oficjalnej. Przybyli goście nagrodzili go gromkimi brawami, zaś bibliotekarzom hucznie odśpiewano Sto lat.

Dalszej części jubileuszowego wieczoru towarzyszyły kuluarowe dyskusje, wspomnienia oraz wyrazy uznania za profesjonalne przygotowanie święta 70-lecia Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim. Przybyli goście mieli także sposobność obejrzenia dwóch wystaw przygotowanych na tę okoliczność: wystawy pokonkursowej Sleveface w bibliotece oraz wystawy fotografii prezentujących działalność Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto