Żarek będzie szkolił strażaków i członków stowarzyszenia.

  • Napisane przez  Stowarzyszenie ŻAREK
Żarek będzie szkolił strażaków i członków stowarzyszenia.

29 stycznia 2019 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” podpisana została umowa na realizację zadania pod tytułem: Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

W imieniu Stowarzyszenia ŻAREK umowę podpisaliL Przewodniczący Michał Walkiewicz oraz Vice Przewodniczący Andrzej Podolak. Ze strony LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w uroczystości udział wzięli Prezes Zarządu  Krzysztof Zacharzewski oraz Wiceprezes Zarządu  Jacek Kozłowski.

W ramach realizacji projektu na terenie powiatu drawskiego zrealizowany zostanie cykl szkoleń skierowanych do członków Stowarzyszenia ŻAREK oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatów drawskiego i wałeckiego.

  • Szkolenia będą obejmowały następujące zagadnienia:
  • Szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;
  • Szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych;
  • Szkolenie z zakresu obsługi podestów ruchomych;
  • Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
  • Szkolenie sternika motorowodnego;
  • Szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego;

Całkowity koszt realizacji zadania to 50 000 zł. Pierwsze szkolenie już na przełomie marca i kwietnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto