“Droga Hannibala”

  • Napisane przez  Radosław Dominowski
Fot. Radosław Dominowski Fot. Radosław Dominowski

W dniach 10-14 grudnia w 2 Brygadzie Zmechanizowanej odbywają się ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. “PUMA-18”. Historycznym wydarzeniem tego ćwiczenia jest reaktywacja tzw. “Drogi Hannibala”, czyli trasy dla pojazdów gąsienicowych, którą mogły w przeszłości przemieszczać się wozy bojowe złocienieckiej Brygady z koszar do poligonu drawskiego.

O wyjątkowości tego zdarzenia decyduje fakt, że droga czołgowa została użyta pierwszy raz od 25 lat.  Z perspektywy Sił Zbrojnych i funkcjonowania złocienieckiej Brygady posiadanie kilkunasto-kilometrowej drogi czołgowej łączącej Poligon Drawski z Jednostką Wojskową daje ogromne możliwości doskonalenia umiejętności kierowców, pozwala na realizację taktycznych zagadnień prowadzenia marszu na dalekie odległości oraz znacznie redukuje koszty przemieszczania sił i środków na szkolenie poligonowe.

Należy w tym miejscu wspomnieć o społecznym aspekcie funkcjonowania “Drogi Hannibala”. Kierując ruch wojska na drogę czołgową, zmniejszamy obciążenie lokalnych dróg powiatu, którymi przewożony jest gąsienicowy sprzęt wojskowy za pomocą zestawów niskopodwoziowych, co jest szczególnie ważne dla ruchu małych miast, Złocieńca i Drawska Pomorskiego - nie posiadających obwodnic.

Jednak najważniejszym punktem “Drogi Hannibala” jest most na rzece Drawa w miejscowości Złocieniec. Tak naprawdę dewastacja wybudowanej przed laty przez wojsko konstrukcji Baileya, przenośnego stalowego mostu kratownicowego, używanego przez wiele lat, zdecydowała o zaniechaniu ruchu „Drogą Hannibala”. Resztę dopełnił rozwijający się drzewostan leśny oraz prace rolnicze.

Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej, płk dypl. Arkadiusz Szkutnik podjął decyzję o odbudowie i przywróceniu „Drodze Hannibala” dawnej świetności. Przedsięwzięcie to wymagało wielu zabiegów organizacyjno-administracyjnych. Uzgodnienia z poszczególnymi nadleśnictwami, współpraca ze złocienieckim samorządem oraz żołnierski wysiłek, pozwoliły na to, by w ramach ćwiczenia PUMA-18 rozegrać taktyczny epizod pokonania „Drogi Hannibala”, co zostało praktycznie zrealizowane 12 grudnia br.

Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej nie zamierza poprzestać na tym jednorazowym epizodzie. Burmistrz Złocieńca, Krzysztof Zacharzewski, zamierza wystąpić z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie w realizacji odbudowy mostu Baileya, który dla włodarza Złocieńca ma szczególne, sentymentalne znaczenie, gdyż jako mały chłopiec osobiście podążał tamtędy do szkoły podstawowej. Dzisiaj dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 zmuszone są uczęszczać do placówki oświatowej, korzystając z publicznej drogi, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

 

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto