Nad czym obradował Zarząd Powiatu Drawskiego 4 grudnia

  • Napisane przez  SP
Fot. Archiwum DSI Fot. Archiwum DSI

Dzisiaj 4 grudnia Zarząd Powiatu Drawskiego obradował na drugim posiedzeniu w tej kadencji.

Zarząd podjął uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Alicji Kryckiej-Sumińskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego, a także w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018.

Rozpatrzono także wnioski, w tym wniosek Burmistrza Czaplinka o wsparcie finansowe współorganizacji imprezy „III Międzygalaktyczne Morsowanie z Pochodniami”, wniosek o dofinansowanie Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Masters w biegu na orientację, wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. o wyrażenie zgody na przesunięcie środków na zadania międzyszkolne, wniosek o zatwierdzenie wyboru oferty z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy w tym zakresie, wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro oraz wniosek o wyrażenie zgody na zakup systemu nagłośnienia na potrzeby Sali obrad Rady.

Zarząd postanowił również o podpisaniu umowy dotacji na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz analizował zestawienie kosztów umów medialnych za 2018 r.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Cybula (Starosta), Mariusz Nagórski (Wicestarosta), Waldemar Włodarczyk (Etatowy Członek Zarządu) i Zbigniew Dudor (Członek Zarządu).

 

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto