Ćwiczenia specjalistyczne w Zakładzie Karnym w Wierzchowie

  • Napisane przez  por. Dorota Zwolańska
Fot. por. Dorota Zwolańska Fot. por. Dorota Zwolańska

W Zakładzie Karnym w Wierzchowie 26 października zostały przeprowadzone ćwiczenia specjalistyczne, których tematem było: „Działanie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej po wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terytorium całego kraju i objęciu jej militaryzacją”. Współorganizatorem ćwiczeń było Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Celem takich ćwiczeń, które organizowane są cyklicznie, jest doskonalenie praktycznych umiejętności kadry biorącej udział w przedsięwzięciach planistyczno-obronnych Zakładu Karnego w Wierzchowie, doskonalenie metodologii wypracowania decyzji w sytuacjach zagrożenia, a także doskonalenie i zgrywanie jednostek współdziałających podczas likwidowania tych zagrożeń.

Ćwiczenia specjalistyczne w Zakładzie Karnym w  Wierzchowie 1

Kierownikiem ćwiczeń był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie. W ćwiczeniach brali udział: funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wierzchowie, a także funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej OISW w Koszalinie oraz sił wsparcia okręgu koszalińskiego; funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim; funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z pojazdami ratowniczo-gaśniczymi; wytypowani pracownicy merytoryczni Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Ćwiczenia specjalistyczne w Zakładzie Karnym w  Wierzchowie 1

Ćwiczenia podzielono  na cztery etapy.

W I etapie zapoznano obserwatorów i zaproszonych gości z  położeniem Zakładu Karnego i jego głównymi obiektami, a także ze specyfiką i strukturą organizacyjną oraz zadaniami jednostki. Zostały omówione wybrane problemy militaryzacji jednostek Służby Więziennej  istniejące w czasie pokoju, w kontekście zadań realizowanych przez Zakład Karny w Wierzchowie. Etap II stanowił pokaz wybranych elementów logistycznego zabezpieczenia militaryzacji.

Ćwiczenia specjalistyczne w Zakładzie Karnym w  Wierzchowie 1

  Część pokazowo-praktyczna prezentująca działania kierownictwa, zespołu doradczego i pozostałych funkcjonariuszy oraz sił wsparcia i innych służb w ramach wspólnych działań  podejmowanych w sytuacji zakłócenia procesu militaryzacji jednostki  w związku z powstałymi zagrożeniami, stanowiła etap III ćwiczeń. Zagrożeniami były: pożar oddziału mieszkalnego, nieposłuszeństwo osadzonych wobec wydawanych poleceń oraz napaść na konwój realizowany przez Służbę Więzienną.

Ćwiczenia specjalistyczne w Zakładzie Karnym w  Wierzchowie 1

Ostatnim etapem było zakończenie  i podsumowanie ćwiczeń.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto