13 uczniów otrzymało stypendia

  • Napisane przez  SP
13 uczniów otrzymało stypendia

18 października w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i Wicestarostę Jacka Kozłowskiego stypendiów dla 13 uczniów z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Drawskiego.

Stypendium ma na celu zmotywowanie uczniów do nauki i podnoszenia kwalifikacji w zakresie przedmiotów zawodowych. Kwota stypendium na jednego ucznia wynosi 100,00 miesięcznie i  wypłacana jest przez okres 10 miesięcy w jednym roku szkolnym.

W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia.

Pomoc stypendialna wypłacana jest ze środków w ramach realizowanego projektu przez Powiat Drawski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.

W projekcie, który realizowany jest do końca 2020 r. stypendia przewidziano dla 45 uczniów.

W ubiegłym roku stypendia otrzymało 11 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019
pomoc otrzyma 13 uczniów:

  • 6 uczniów z ZSP Drawsku Pomorskim,
  • 2 uczniów z ZSP w Złocieńcu
  • 1 uczennica z MOW w Czaplinku
  • 1 uczeń z ZSP w Kaliszu Pomorskim
  • 3 uczniów z ZSP w Czaplinku

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto